Czytasz: Jak zmienią się okolice Huty Kościuszko?

Jak zmienią się okolice Huty Kościuszko?

Przetarg w Chorzowie. Będzie nowa droga i torowisko.

Ponowny przetarg na dokumentację przebudowy ul. Katowickiej w Chorzowie w rejonie dawnej Huty Kościuszko wraz z nową drogą i torowiskami tramwajowymi zostanie ogłoszony w najbliższych dniach. Ogłoszą go samorząd Chorzowa i spółka Tramwaje Śląskie.

Plany chorzowskiego samorządu uwzględniają m.in. budowę nowej drogi do inwestycyjnych terenów poprzemysłowych na obszarze dawnej huty, przebudowę ul. Katowickiej, którą wiedzie droga krajowa nr 79, od ul. 3 Maja do estakady (wraz z budową podziemnego przejścia w rejonie Placu Powstańców Śląskich), a także rozbudowę ul. Metalowców wraz z jej przedłużeniem do ulicy Siemianowickiej w dzielnicy Chorzów Stary.

Należące do samorządów miast regionu Tramwaje Śląskie chcą przebudować w tym rejonie odcinek głównej trasy tramwajowej Katowice - Bytom, wraz z przesunięciem w rejon Placu Powstańców obecnego przystanku przy ul. Metalowców (planują te prace pod kątem realizowanego dużego projektu unijnego). Chcą również pozyskać dokumentację dla przyszłościowej inwestycji dotyczącej nowej linii tramwajowej wzdłuż ul. Metalowców do Chorzowa Starego.

Chorzów uczestniczy w tym zamówieniu poprzez swoją spółkę - Miejski Zarząd Ulic i Mostów (MZUiM), która odpowiedzialna ma być za układ drogowy i uzbrojenie terenów poprzemysłowych. Wspólny przetarg MZUiM i Tramwajów Śląskich, zakładający wspólne, wielowariantowe zaprojektowanie przedsięwzięć, w części przygotowywanych pod kątem funduszy unijnych, został ogłoszony 26 stycznia br. W środę dyrektor MZUiM Piotr Wojtala poinformował PAP, że w upływającym tego dnia terminie składania ofert nikt się nie zgłosił. Wobec tego partnerzy przedsięwzięcia będą chcieli ogłosić w najbliższym czasie kolejne postępowanie.

Pierwotny przetarg założył etapowanie wykonania projektów dla poszczególnych jego elementów. Najszybciej miała powstać część dokumentacji obejmująca budowę muru oporowego wzdłuż terenów inwestycyjnych od linii kolejowej do projektowanego skrzyżowania przy ul. Katowickiej oraz przebudowę torowiska tramwajowego od wiaduktu na odcinku od estakady do ul. 3 Maja z przesunięciem na wschód oraz wykonaniem połączenia z linią w ul. Metalowców.

W tym samym czasie miała powstać dokumentacja budowy przejścia podziemnego pod ul. Katowicką (od Placu Powstańców do terenów inwestycyjnych). Założono przy tym konstrukcję przejścia umożliwiającą najpierw budowę jego północno-wschodniej części, a potem rozbudowę w kierunku Placu Powstańców - z utrzymaniem ruchu na jednym pasie w każdym kierunku drogi nr 79.

Następnie powstać miały projekty drogi do terenów inwestycyjnych od ul. Katowickiej do ul. Metalowców wraz z konieczną przebudową ul. Katowickiej, a także budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych.

Jesienią zamawiający oczekiwali dokumentacji przebudowy ul. Metalowców z przedłużeniem do ul. Siemianowickiej oraz budowy dwutorowej linii tramwajowej w ciągu ul. Metalowców do połączenia z ul. Kasprowicza w dzielnicy Chorzów Stary.

Te ostatnie projekty miały powstać w dwóch wariantach - z uwzględnieniem projektowanej już od lat budowy nowego przebiegu drogi nr 79 (tzw. obwodnicy Chorzowa) oraz bez uwzględnienia tej inwestycji. W obu wariantach uwzględniono planowany wiadukt nad linią kolejową Katowice-Bytom (projektowana obwodnica w tym miejscu jest do niej praktycznie równoległa).

Tramwaje Śląskie zaplanowały przebudowę i przesunięcie torowiska wzdłuż ul. Katowickiej (z włączeniem w ul. Metalowców) w drugim etapie "Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego". Spółka zamierza ubiegać się o jego dofinansowanie środkami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Anna Mackiewicz

Czytaj więcej