Czytasz: Ludzkie szczątki znalezione przy kościele

Ludzkie szczątki znalezione przy kościele

Przełom w poszukiwaniach średniowiecznego kościoła. Gliwiccy archeolodzy znaleźli relikty fundamentów zabytku w Czechowicach oraz ludzkie szczątki.

Przypomnijmy, że od poniedziałku trwają poszukiwania czechowickiego kościoła z XIV wieku. Do tej pory lokalizacja tajemniczego obiektu była zagadką. Jednak nastąpił przełom w poszukiwaniach. Archeolodzy potwierdzają - “na 99% w tym miejscu stał historyczny kościół”.

>> CZYTAJ: SZUKAJĄ ŚREDNIOWIECZNEGO KOŚCIOŁA <<

Widok czechowickiego kościoła według Friedricha B. Wernera

O KOŚCIELE KRĄŻYŁY LEGENDY

Do dziś nie było jednoznacznych dowodów na istnienie średniowiecznego kościoła pod wezwaniem św. Jerzego. Były XVII-wieczne protokoły księży oraz XVIII-wieczne mapy, na których były zaznaczone ruiny potężnej budowli. Choć zabytek z biegiem czasu zniknął z powierzchni ziemi, to nie wymazał się z pamięci mieszkańców. O zabytku krążyły legendy.

- Jestem mieszkańcem Czechowic, który interesuje się historią miasta. Wiedziałem, że był tu kościół, jednak nie wiedziałem gdzie dokładnie się znajdował. Wpadłem na pomysł, by pojechać do archiwum państwowego w Gliwicach. Okazało się, że jest mapa, która pokazywała ruiny kościoła. Wpadliśmy na pomysł, by odszukać te ruiny. W tym roku postanowiliśmy go poszukać - mówi Andrzej Szelka, inicjator poszukiwań.

ZNALEZIONO LUDZKIE SZCZĄTKI, FUNDAMENTY ORAZ GRÓB

W połowie czerwca br. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach wydał pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych związanych z poszukiwaniem reliktów kościoła. Dzięki temu, archeolodzy oraz wolontariusze Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic chwycili za łopaty oraz taczki, by porośnięty trawami teren przygotować pod prace odkrywkowe. Badaniami architektonicznymi kieruje Radosław Zdaniewicz, prezes Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz pracownik Działu Archeologii Muzeum w Gliwicach.

- Prace archeologiczne cały czas trwają. Znaleźliśmy relikty fundamentów ścian kościoła w długim wykopie. Udało nam się znaleźć fundamenty ścian skrajnych tego obiektu. Znaleźliśmy fragmenty naczyń średniowiecznych, fragmenty kości ludzkich, prawdopodobnie w jednym narożniku znajduje się grób, który był położony pod kościołem. Trudno jednak stwierdzić, czy był związany z funkcjonowaniem tego kościoła. Mamy jedną monetę srebrną - tłumaczy Radosław Zdaniewicz.

Położenie ruin czechowickiego kościoła na mapie z 1817 roku.
źródło: zbiory Archiwum Państwowego w Gliwicach

ŻMUDNE PRACE ARCHEOLOGICZNE

Badania archeologiczne prowadzone na terenie Czechowic przy ulicy Borówkowej nie przypominają odkrywania ruin znanych z filmów o Indianie Jonesie. Jest to żmudna i ciężka praca, która wymaga cierpliwości. Archeolodzy najpierw odgrodzili teren poszukiwań. Następnie wyznaczyli miejsca wykopu specjalnymi kołkami oraz sznurkiem.

- Warstwa po warstwie odgrzebujemy teren, znajdując co chwilę zabytki ceramiczne, kości. Te obiekty trafiają do koszyczków przypisanych do odpowiedniej warstwy. Następnie je metrykujemy. W ten sposób przygotowane zabytki trafiają do muzeum - dodaje archeolog.

NIEPRZECENIONA WARTOŚĆ ODKRYCIA

Zdaniem archeologa, czechowickie znalezisko jest bardzo ważne dla społeczności lokalnej.

- Wartość historyczna wykopaliska jest rzeczą nie do przecenienia. Wnosi kolejną cegiełkę do badań nad dziedzictwem kulturowym regionu gliwickiego oraz Górnego Śląska - tłumaczy Zdaniewicz.

Znalezione kości pójdą do badań antropologicznych. W ten sposób naukowcy będą mogli ustalić, to leżał przy czechowickim kościele, jakiej był płci oraz w jakim wieku został pochowany.

- Być może wyślemy próbki zaprawy z fundamentów do badań specjalistycznych, na pewno poddamy analizie fragmenty ceramiki oraz znalezionych naczyń. Monety z kolei dostarczymy numizmatykom, którzy określą czyje są i kiedy zostały wybite - dodaje.

Tak mógł wyglądać kościół w Czechowicach. Na rysunku: kościół w Szałszy.
rys. Mirosła Ogiński

TO NIE KONIEC ODKRYĆ

Pozwolenie Konserwatora wygasa 31 grudnia 2018 roku. Do tego czasu w dalszym ciągu będą mogły przebiegać prace archeologiczne na badanym terenie. Być może archeologom uda się znaleźć kolejne średniowieczne ślady, poznać jego dokładny czas powstania oraz odtworzyć jego konstrukcję.

Czytaj więcej