Czytasz: Ludzie z bronią w Polsce
W Polsce pod koniec 2016 roku 197 929 osób mogło wylegitymować się pozwoleniem na broń.

W ich posiadaniu jest 424 675 sztuk broni palnej. Najwięcej pozwoleń wydano w celach łowieckich. Kolejna jest ochrona osobista, cele sportowe, kolekcjonerskie, pamiątkowe i szkoleniowe. Stawkę zamyka broń do rekonstrukcji historycznych i ochrony osób lub mienia.

JAK ZDOBYĆ POZWOLENIE NA BROŃ?

To, kto może posiadać broń reguluje ustawa o broni i amunicji z 1999 roku z późniejszymi nowelizacjami.

Ogólne zasady przedstawiają się następująco: skończone 21 lat, nieskazitelna opinia otoczenia poparta zaświadczeniem o niekaralności i pozytywną opinią psychologiczną lub psychiatryczną. Stosowny wniosek do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej, termin i egzamin.

Jest też ścieżka sportowo-łowiecka. W tym wariancie wystarczy mieć ukończone 18 lat i odpowiedni na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego albo stowarzyszenia obronnego.

Pozwolenie na broń: TESTY I EGZAMINY

Instruktor wyszkolenia strzeleckiego Sebastian Przylepa przyznaje, że ten sposób ubiegania się o pozwolenie na broń jest łatwiejszy. Wymaga kilku kroków. Na początek zapisania się do klubu strzeleckiego i wyrobienia licencji zawodnika. Egzamin na patent zdaje się jednak przed władzami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Testy w Komendzie Wojewódzkiej Policji wymagają 100% precyzji w części teoretycznej i wysokiej umiejętności strzelania.

- W zależności od wylosowanej jednostki broni scenariusz może się różnić, ale przykładowo dostajemy 6 sztuk amunicji, 6 minut i tarczę w odległości 15 metrów. Trzeba wystrzelać minimum 35 punktów - mówi Sebastian Przylepa.

W wariancie sportowym w części teoretycznej wymagane jest 90% skuteczności, a w praktycznych strzelaniu wystarczy osiągnięcie pewnego skupienia.

Polskie przepisy są restrykcyjne, ale niedoskonałe. Niejednoznaczne są przykładowo w zakresie kwalifikacji do prowadzenia zajęć. Ustawa o broni i amunicji mówi o instruktorze. Regulamin strzelnicy opisany w rozporządzeniu wprowadza stanowisko osoby prowadzącej strzelanie.

- Takie uprawnienia wydaje Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Ale takie można uzyskać także w oparciu o broń pneumatyczną. W LOKu sytuacja jest bardziej przejrzysta. Tam wprowadzono kategorie A, B,C D do poszczególnych jednostek broni - mówi Przylepa.

A JAK JEST W STANACH?

Przepisy w USA są całkowicie inne. Każdy stan reguluje tę kwestię osobno, jednak ogólnie mówiąc tradycja dostępności do broni jest tam kultywowana.

⁃ Czasem słyszymy, że są strzelaniny. Jednak przy tej skali dostępności do broni, równie dobrze można by wnioskować o odbieranie samochodów, bo one też są wykorzystywane do przestępstw. - ocenia Sebastian Przylepa

WPA KATOWICE

Na forach internetowych aż huczy od komentarzy na procedury zdobycia pozwolenia na broń w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Katowicach.

Przykładowy wpis obrazujący sytuację mieszkańców naszego regionu:


Jeśli podlegasz pod WPA w Katowicach i chciałbyś złożyć wniosek o pozwolenie na broń i zostać strzelcem, mamy dwie propozycje:

a) zacznij 2 lata wcześniej, bierz adwokata biegłego w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i składaj skargi, wezwania do zaniechania naruszeń prawa i zawiadomienia o przestępstwie.

b) zacznij 3 miesiące wcześniej, zmień meldunek na jakieś 3 miesiące, złóż podanie w innym WPA. Potem przemeldujesz się z powrotem


⁃ Osoby odpowiedzialne za wydawanie tej broni w większości nie do końca tę broń czują. Decyzja przychodzi odgórnie - przyznaje Sebastian Przylepa

We wpisach na forach opisujących trudności w uzyskaniu pozwolenia na broń można wyczytać, że w naszym kraju panuje przekonanie, że jeżeli ktoś ubiega się o pozwolenie na broń, to na pewno do celów przestępczych.

⁃ Broń jest rejestrowana, przestrzelona, łatwo ją zidentyfikować. Posiadacze broni wiedzą jaka odpowiedzialność na nich ciąży. - dodaje Przylepa

ODBIERANIE BRONI

Osobom, które posiadają broń legalnie, nie odbiera się jej w sposób znany z nagrań operacyjnych policji. Przeważnie Komenda Wojewódzka pisze pismo ze wskazaniem terminu doręczenia jej do komisariatu. Bez emocji. Może być zatrzymana do wyjaśnienia. Czasem, to rutynowa procedura przy utracie prawa jazdy. W innych przypadkach, jak donos życzliwego sąsiada, sprawę wyjaśnia policja.

⁃ Wszystkie informacje i donosy, że ktoś się awanturuje muszą być potwierdzone i zweryfikowane. Pamiętajmy, że do samego wydania pozwolenia na broń trzeba mieć nieposzlakowaną opinię. - komentuje Sebastian Przylepa

LIBERALIZACJA PRZEPISÓW?

Wiele środowisk w Polsce postuluje zwiększenie dostępności do broni. Zdaniem Sebastiana Przylepy polskie regulacje powinny ulec zmianie. Jest przeciwny przeniesieniu standardów ze Stanów Zjednoczonych.

⁃ Jestem za kontrolowaną dostępnością. Nie może być tak, że ktoś idzie do sklepu z dowodem i broń kupuje. Nadal powinien być weryfikowany przez policję - dodaje

Czytaj więcej