Czytasz: Koniec eksperymentów, Rybnik wraca do korzeni!

Koniec eksperymentów, Rybnik wraca do korzeni!

Niespodzianka dla wszystkich, którzy pamiętają stary herb Rybnika! Od maja miasto będzie posługiwać się nowym logo...

Kolorowe szczupaki nie będą już promować Rybnika

Miasto przez lata używało wielu logotypów, m.in. pięciu kolorowych szczupaków. Podobnie, bez spójnych i jasnych wytycznych powstawały logotypy miejskich instytucji, co powodowało pewien zamęt wizualny. Z tego powodu została podjęta decyzja o powrocie do herbu miasta, który jest wspólnym symbolem dla całego Rybnika z zastosowaniem go do użytku w celach oficjalnych, promocyjnych i informacyjnych.

Miejski herb Rybnika, w swojej pełnej postaci, składa się z błękitnej tarczy z ułożonym w skos srebrnym szczupakiem oraz kwiatami orzecha wodnego i w tej formie pozostaje oficjalnym symbolem miasta.

Herb ten jednak jest dość skomplikowany, dlatego stworzono prostszą wersję - logo heraldyczne, które zachowuje wszystkie najważniejsze elementy herbu, lecz w dużo czytelniejszej, np. przy pomniejszaniu, wersji i lepszej jakości.

Powstanie również System Identyfikacji Wizualnej, który będzie zbiorem wytycznych regulujących użycie miejskiej symboliki i porządkujących powstawanie miejskich materiałów – informacyjnych, promocyjnych i urzędowych. Dzięki temu systemowi zostaną ujednolicone oznaczenia ulic, map, drogowskazów, ważnych miejsc, zabytków i atrakcji.

- Nowy, ujednolicony system identyfikacji wizualnej oparty na uproszczonym miejskim herbie, obejmie wszystkie wydziały Urzędu Miasta oraz podlegające miastu instytucje i podmioty. Dzięki temu wspólnie będą tworzyć jednolitą markę, pod jednym hasłem – Rybnik – komentuje dla portalu rybnik.com.pl prezydent miasta, Piotr Kuczera.

- Identyfikacja wizualna to nie tylko znak i systematyzacja jego użycia, ale również odpowiednio używana kolorystyka, liternictwo i materiał ilustracyjny. Wywiedziony z miejskiej heraldyki błękit nadal będzie kolorem wiodącym miejskich materiałów, natomiast dopełni go gama śląskich kolorów: czarny – nawiązujący do górniczych tradycji, czerwony – z okiennych framug i ceglanych ścian familoków oraz żółty – zaczerpnięty z herbu Śląska – mówi Marcin Wolny ze Studia Otwartego.

Jako inspiracja do powstania materiału ilustracyjnego posłużyły witraże z okresu dwudziestolecia międzywojennego, znajdujące się w oknach sali posiedzeń rybnickiego Urzędu Miasta, przedstawiające alegorie dziedzin związanych z Rybnikiem: przemysłu, hutnictwa, górnictwa, handlu, rolnictwa i wspólnoty miejskiej.

Więcej na temat Systemu Identyfikacji Wizualnej Rybnika można dowiedzieć się na stronie https://siw.rybnik.eu

fot. rybnik.com.pl