Czytasz: Groźna choroba zakaźna! Jakie są przyczyny i objawy listeriozy?

Groźna choroba zakaźna! Jakie są przyczyny i objawy listeriozy?

Choroba może prowadzić do groźnych powikłań, a nawet śmierci.

Już od czterech godzin po zjedzeniu zakażonego produktu można zarazić się groźną chorobą, zwaną listerioza. To bakteryjna choroba zakaźna, diagnozowana u ludzi i zwierząt. Obecnie rozróżnia się 13 odmian serologicznych gatunku Listeria monocytogenes patogennego dla człowieka.

Co wywołuje chorobę listerioza?

Za chorobę odpowiedzialne są Gram-dodatnie pałeczki Listeria monocytogenes. Są szeroko rozpowszechnione w środowisku naturalnym. Wzrastają szybko i mają znaczną liczbę gatunków. Oprócz człowieka na listeriozę chorują owce, świnie, bydło, konie, zające, króliki, kury, świnki morskie i szynszyle.

Listerioza niezwykle groźna

Śmiertelność wyższa niż przy salomonelli czy Clostridium botulinum. W przypadku listeriozy ok. 20-30 proc. przypadków kończy się śmiercią.

Listerioza - objawy i powikłania

Kilka godzin po zjedzeniu zakażonego produktu mogą być już widoczne objawy listeriozy, ale zasadniczo okres wylęgania wynosi od kilku dni do 3 miesięcy. Objawy listeriozy to m.in. wysoka gorączka, biegunka, wymioty, posocznica, drgawki, bóle mięśni i stawów i utraty przytomności. Może także dojść do sepsy.

Przebieg listeriozy jest zwykle ciężki, może prowadzić do śmierci. Listerioza u kobiet w ciąży może być przyczyną nieprawidłowego przebiegu ciąży, a nawet poronień. Może także powodować powstanie wad rozwojowych u noworodków. Poza tym listerioza powoduje niepłodność.

Listerioza może wywoływać także zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, a także pnia mózgu. Zdarzają się ropnie mózgu, zakażenia skóry i żołądkowe, a także zapalenia wsierdzia, płuc, czy kości i szpiku.

Listerioza - leczenie

Jedynym leczeniem listeriozy jest antybiotykoterapia. Stosuje się amoksycylinę z aminoglikozydem, kotrimoksazol, makrolidy.

Listerioza - jak zapobiegać?

Podstawą profilaktyki w przypadku listeriozy jest przestrzeganie zasad higieny. Osoby z obniżoną odpornością nie powinny spożywać produktów wytworzonych z surowego mleka.