Czytasz: List Otwarty do Ministra ws. odwołania Sroki

List Otwarty do Ministra ws. odwołania Sroki

Publikujemy list otwarty skierowany do Piotra Glińskiego w sprawie odwołania Magdaleny Sroki ze stanowiska dyrektorki Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

W poniedziałek minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, po zasięgnięciu opinii Rady PISF, odwołał Magdalenę Srokę z funkcji dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Rada PISF zaopiniowała decyzję o odwołaniu Sroki negatywnie.  

Magdalena Sroka pełni funkcję dyrektora PISF od 3 października 2015 r. Zastąpiła na tym stanowisku Agnieszkę Odorowicz, pełniącą funkcję przez dwie kadencje. Jej kadencja upływałaby w 2020 r.

                   >>>O ODWOŁANIU MAGDALENY SROKI PISALIŚMY WCZEŚNIEJ TUTAJ <<<

Przyczyną odwołania dyrektor PISF z pełnionej funkcji jest "naruszenie podstawowych obowiązków na zajmowanym stanowisku oraz naruszenie przepisów prawa w związku z listem dyrektor PISF do Christophera J. Dodda, prezesa Stowarzyszenia Amerykańskich Producentów Filmowych (Motion Picture Association of America) w USA. W oficjalnym piśmie wydanym przez PISF (PISF-080-14/2017), dyrektor Magdalena Srokanaraziła na szwank wizerunek Polski i polskich instytucji kultury na arenie międzynarodowej" - napisano w komunikacie. 

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykonując zadania organów administracji rządowej w zakresie kinematografii oraz sprawując nadzór nad działalnością PISF, nie może godzić się z aktami działalności dyrektora PISF, które pozostają w jawnej sprzeczności z ustawowymi zadaniami realizowanymi przez Instytut w zakresie promocji i tworzenia warunków do rozwoju polskiej twórczości filmowej" - zaznaczyli autorzy komunikatu.

Publikujemy list otwarty skierowany do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dra hab. Piotra Glińskiego w sprawie odwołania Magdaleny Sroki ze stanowiska dyrektorki Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

 


List Otwarty

do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dra hab. Piotra Glińskiego

w sprawie odwołania

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Magdaleny Sroki

 

 Szanowny Panie Premierze,

w imieniu organizacji i stowarzyszeń polskiego środowiska filmowego protestujemy przeciw bezprawnemu odwołaniu z funkcji Dyrektora PISF Pani Magdaleny Sroki. Jak wskazała w swym stanowisku Rada PISF, nie zachodzi żadna z wymienionych w ustawie o kinematografii przesłanek umożliwiających odwołanie dyrektora w trakcie kadencji.

W tej sytuacji odwołanie Dyr Magdaleny Sroki w dniu 9 X 2017 roku stanowi istotne naruszenie prawa, zaś potraktowanie tak fundamentalnego stanowiska Rady PISF jako zwykłej opinii wskazuje na lekceważenie ustawy o kinematografii jako obowiązującego aktu prawnego.

Odwołanie Dyrektor PISF jest również niezrozumiałe w świetle sukcesu ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Sukces ten podkreślił także Pan Premier w swoim wystąpieniu na Gali Festiwalu. Polskie kino dzięki PISF kierowanemu przez Panią Dyrektor Srokę odnosi liczne sukcesy za granicą, a stale rosnąca liczba widzów na polskich filmach plasuje Polskę w czołówce krajów europejskich.

Uważamy, że szczególnie w działalności instytucji publicznych niezmiernie istotne jest utrzymywanie kadencyjności dyrektorów tych instytucji, tak aby nie przechodziły one permanentnych rewolucji kadrowych. W Pańskiej decyzji o przerwaniu kadencji Dyr. Sroki szczególnie niepokojący jest fakt, iż PISF nie jest instytucją finansowaną z budżetu, lecz ze środków prywatnych uczestników rynku audiowizualnego. To właśnie płatnicy na rzecz PISF stanowią połowę Rady i pominięcie ich jednomyślnego zdania jest podważeniem zasad, na jakich działa obecnie polska kinematografia.

Pozwalamy sobie także zwrócić uwagę Pana Premiera na fakt, iż szkody dla wizerunku Polski związane z przerwaniem kadencji dyrektora PISF, co z pewnością odbije się szerokim echem w kraju i za granicą, będą znacznie dotkliwsze, niż szkody dla wizerunku PISF spowodowane wycofanym pismem sprzed paru miesięcy, o którym nikt nie wiedział do czasu zwrócenia na niego uwagi publicznej w piśmie Pana Premiera.

Z poważaniem:

Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych Gildia Reżyserów Polskich

Kobiety Filmowcy

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Polska Akademia Filmowa

Polskie Stowarzyszenie Montażystów PSM Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych PSC Stowarzyszenie Film 1, 2

Stowarzyszenie Filmowców Polskich Stowarzyszenie Kobiet Filmowców Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

Czytaj więcej