Silesion.PL

serwis informacyjny

Laude wzmacnia potencjał intermodalny regionu

Przeladunek kontenera typu swap body na terminalu Laude w Sosnowcu. Fot. Laude

Przeladunek kontenera typu swap body na terminalu Laude w Sosnowcu. Fot. Laude

Firma Laude Smart Intermodal zakończyła realizację projektu inwestycyjnego dofinansowanego ze środków unijnych w ramach POIiŚ 2014-2020. Zakupiony sprzęt pozwoli na zwiększenie zdolności przeładunkowej terminalu intermodalnego w Sosnowcu oraz uruchomienie nowych połączeń pociągów kontenerowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Inwestycja nie tylko pozytywnie wpływa na wzmocnienie potencjału transportu intermodalnego na Śląsku, ale również promuje rozwój przyjaznych środowisku rozwiązań technologicznych, które w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” zostały uznane za działania niezbędne dla tworzenia konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki regionu.

Doceniając wydajność, elastyczność oraz ekologiczność transportu intermodalnego, firma Laude Smart Intermodal już kilkanaście lat temu postawiła na rozwój innowacyjnego systemu intermodalnego, który pozwala na organizację szytego na miarę klienta łańcucha dostaw „od drzwi do drzwi”. System ten składa się z opatentowanych intermodalnych jednostek transportowych (15 tys. kontenerów i nadwozi wymiennych typu swap body), środków transportu kolejowego (5 tys. platform) i samochodowego, a także terminali przeładunkowych. Terminale intermodalne to miejsca, w których odbywa się przeładunek i składowanie intermodalnych jednostek transportowych (najczęściej kontenerów i nadwozi wymiennych) dowożonych różnymi środkami transportu. W przypadku Sosnowca jest to terminal kolejowo-drogowy, umożliwiający operacje przeładunkowe oraz zestawianie wagonów w składzie pociągów kontenerowych dla klientów zlokalizowanych na zapleczu terminala.

Zrealizowana inwestycja jest częścią „Projektu rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu”, który uzyskał dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020. Zakupiony w ramach projektu sprzęt – zmodernizowana suwnica kontenerowa oraz reachstacker marki KALMAR – przyczynił się do zwiększenia zdolności przeładunkowej terminalu w Sosnowcu do 8 tys. TEU rocznie. Łączna powierzchnia terminalu Laude w Sosnowcu wynosi 1,76 ha z możliwością składowania 260 kontenerów.

Inwestycja w zwiększenie zdolności przeładunkowej terminalu w Sosnowcu to jedno z działań w ramach realizacji długoterminowej strategii rozwoju firmy Laude oraz uruchomieniu stałych połączeń pociągów kontenerowych w ramach projektu „Time for Revolution” – podkreśla Marcin Witczak, prezes Laude Smart Intermodal. – Intensywnie pracujemy nad wprowadzeniem nowej usługi, umożliwiającej klientom nadanie do przewozu nawet pojedynczego kontenera. Rozwiązaniedaje możliwość zmiany podejścia do procesu transportowego przez szefów ds. logistyki i łańcucha dostaw w wielu branżach. Dążymy, aby przewozy intermodalne stały się atrakcyjną alternatywą dla transportu drogowego. To szczególnie ważne z perspektywy realizacji celów założonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”.

* * * * *

Spółka Laude Smart Intermodal powstała w 2008 r. Dziś jest liderem innowacji w branży transportu, spedycji i logistyki. Specjalizuje się w organizacji przewozów ładunków w pociągach kontenerowych na terenie Polski, Ukrainy i krajów Unii Europejskiej. Spółka zatrudnia 200 osób.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author