Czytasz: Chorzów stawia na system zarządzania ruchem

Chorzów stawia na system zarządzania ruchem

Do końca sierpnia 2019 roku ma powstać inteligentny system transportowy, który ma zwiększyć płynność ruchu drogowego na wąskich ulicach gęsto zabudowanego miasta.

W środę samorząd podpisał wartą blisko 16 mln zł umowę z wykonawcą przedsięwzięcia.

Na prace złożą się m.in. modernizacja 31 sygnalizacji świetlnych, montaż znaków zmiennej treści, infrastruktury kablowej, kamer, czujników oraz centrum zarządzania ruchem. Całość zostanie odpowiednio oprogramowana. Efektem mają być, m.in. „zielona fala” na głównych przelotowych trasach miasta, priorytetowe przejazdy pojazdów komunikacji miejskiej czy aktualne informacje drogowe i parkingowe na elektronicznych tablicach i w aplikacji na smartfonach.

Jak mówił podczas środowego briefingu prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, miasto zdaje sobie sprawę ze swej specyfiki w kontekście m.in. ruchu drogowego.

- Ścisła konurbacja, szerokość ulic nie pozwalają nam na poszerzanie dróg i w ten sposób poprawianie, czy komunikacji zbiorowej, czy samochodowej. Dlatego po dotychczasowych decyzjach ws. centrum przesiadkowego czy infrastruktury rowerowej, przyszedł czas na kolejne usprawnienie – inteligentny system zarządzania ruchem - powiedział Kotala.

Jednym z ważniejszych elementów systemu będzie tzw. liniowe sterowanie ruchem. To rozwiązanie będzie wiązało się z wyodrębnieniem głównych ciągów komunikacyjnych, na których występują dziś problemy i które można usprawnić – przede wszystkim poprzez odpowiednią koordynację sygnalizacji świetlnych i system informacji dla kierowców.

Wybrane pod tym kątem ciągi to: ul. Katowicka (od Katowic do Bytomia), ul. Katowicka wraz z ul. 3 Maja (od Katowic po Świętochłowice) oraz trasa od Chorzowa Batorego do centrum (z dwoma wariantami: przez ul. Armii Krajowej i Dąbrowskiego oraz BOWiD i Hajducką).

Celem będzie maksymalne upłynnienie tam ruchu, w miarę możliwości poprzez tzw. zielone fale. Informowaniu kierowców będą służyły tablice zmiennej treści (łącznie osiem w mieście) oraz aplikacja mobilna (jedną z funkcji ma być też informacja parkingowa). Operatorzy systemu będą mieli możliwości szybkiej reakcji w razie sytuacji awaryjnych.

Możliwość priorytetowego przejazdu przez skrzyżowania mają dostać pojazdy komunikacji miejskiej. Jak wyjaśniał w środę dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (MZUiM) w Chorzowie Piotr Wojtala, nie oznacza to, że automatycznie wszystkie autobusy i tramwaje podjeżdżając do skrzyżowań będą miały wolną drogę. Eliminowane mają być np. sytuacje, gdy przy niewielkim ruchu autobusy czekają na możliwość przejazdu pełny, kilkudziesięciosekundowy cykl zmiany świateł.

System obejmie również monitoring wizyjny skrzyżowań (umożliwiający operatorom zdalną reakcję), w tym kamery do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Zainstalowane zostaną dynamiczne wagi wychwytujące przeciążone pojazdy, tablice radarowe, a także stacje meteorologiczne informujące o stanie nawierzchni.

Cały system do końca sierpnia 2019 r. ma zbudować, na podstawie umowy z MZUiM, firma Sprint, która wykonała już podobne rozwiązania m.in. w Bydgoszczy, Olsztynie i Łodzi, a obecnie realizuje je w Bielsku-Białej. Chorzowski system będzie miał charakter otwarty, co oznacza możliwość współpracy z innymi podobnymi rozwiązaniami w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Jedno z nich od kilku lat rozwijane jest w Gliwicach. Chorzów przypomina także, że od ponad czterech lat działa w tym mieście już Odcinkowy System Zarządzania Ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej - kompatybilny m.in. z rozwiązaniem gliwickim, a także umożliwiający informowanie o sytuacji na DTŚ w ościennych miastach.

Budowa chorzowskiego systemu transportowego będzie dofinansowana z funduszy unijnych, w projekcie „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Miasto dostało nań 32 mln zł dofinansowania z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczącej transportu niskoemisyjnego w miastach.

Całe szacowane na 38 mln zł przedsięwzięcie obejmuje działające od 2016 r. autobusowo-tramwajowe centrum przesiadkowe w rynku, wdrożenie systemu zarządzania ruchem, a także szereg inwestycji rowerowych. Nowe drogi rowerowe - łącznie ok. 20 km - mają skomunikować znaczne tereny miasta, rozchodząc się od rynku i planowanego przy centrum przesiadkowym dużego parkingu rowerowego.

W Chorzowie – w korelacji z drogami rowerowymi – ma powstać sieć 46 wypożyczalni, każda z 10 rowerami. W chwili uruchomienia, planowo w tym roku, będzie to największy na Górnym Śląsku system wypożyczalni rowerów.

Uruchomiony już w sierpniu 2016 r. pierwszy w regionie węzeł przesiadkowy powstał wzdłuż północno-wschodniej pierzei chorzowskiego rynku. Zbiegają się tam przejeżdżające przez tę część miasta linie tramwajowe (osiem) i autobusowe (ponad 20), których przystanki wcześniej były rozproszone po okolicy.

Budowa docelowego układu torów tramwajowych umożliwiła miastu prace związane z siecią dróg na rynku i w okolicy. Zwolnienie przez tramwaje miejsca w pobliżu ratusza pozwoliło też przystąpić do nowego zagospodarowania płyty rynku (przebudowa już trwa). Po przebudowie płyty rynku pod przyczółkiem estakady, od strony Teatru Rozrywki, stanie kryty parking na 98 rowerów. (PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Anna Mackiewicz

Czytaj więcej