Czytasz: 25 mld w Śląskiem. Tyle warte są inwestycje

25 mld w Śląskiem. Tyle warte są inwestycje

W województwie śląskim, w ramach programów regionalnych i krajowych, prowadzone są obecnie przedsięwzięcia o łącznej wartości ok. 25 mld zł.

W województwie śląskim, w ramach programów regionalnych i krajowych, prowadzone są obecnie przedsięwzięcia o łącznej wartości ok. 25 mld zł - poinformował w środę minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Ocenił, że rządowy Program dla Śląska jest już realizowany w praktyce.

Szef resortu inwestycji i rozwoju w środę wieczorem był uczestnikiem debaty w TVP Katowice, poświęconej Programowi dla Śląska. Ten rządowy dokument przedstawił w końcu grudnia ub. roku w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. Program zakłada, że w ciągu kilku najbliższych lat w woj. śląskim zainwestowanych zostanie ok. 40 mld zł. 

"Już w tej chwili możemy powiedzieć, że poza tymi działaniami, które są realizowane na poziomie regionalnym - w tej chwili to jest mniej więcej 2 tys. projektów na kwotę ok. 9 mld zł - dokładamy przedsięwzięcia, które wspieramy z poziomu krajowego w różnego rodzaju programach, w dodatkowych mniej więcej tysiącu przedsięwzięć, co razem daje już w tej chwili +pracujące+ projekty w regionie na kwotę 25 mld zł. To pokazuje, że to nie są czcze słowa (...), tylko te projekty już są realizowane" - powiedział w debacie minister. 

Natomiast w dużej części na papierze pozostał - w ocenie Kwiecińskiego - poprzedni Program dla Śląska, ogłoszony w 2015 r. przez ówczesny rząd premier Ewy Kopacz - z ponad 70 zapisanych tam przedsięwzięć uruchomiono kilka projektów na kwotę poniżej 7 mld zł - mówił minister. 

"Program, który przygotowaliśmy, jest programem otwartym; on ma wspierać przemiany - zarówno wykorzystywać ten potencjał, który mamy w tradycyjnych tutaj branżach, czyli górniczej czy hutniczej, ale w oparciu o innowacje, o ekspansję zagraniczną - bo liczymy, że na podstawie technologii, które tu będą wypracowywane, będziemy mieli ofertę produktów i usług, które będziemy mogli później sprzedawać za granicą. I to się w tej chwili dzieje" - ocenił Kwieciński. 

Program ma także pobudzać rozwój nowych obszarów gospodarki w regionie. "Świetnym przykładem jest tu branża motoryzacyjna, która już w tej chwili ma chyba większe znaczenie dla Śląska aniżeli branża górnicza; stąd mówimy o programie elektromobilności - jeżeli tu jest tak duży potencjał motoryzacyjny, to zbudujmy - ale naszą własną - gałąź elektromobilności, bo to jest ta część rynku motoryzacyjnego, która w tej chwili startuje na świecie; i możemy w niej uczestniczyć" - ocenił Kwieciński.

"Szukajmy innych takich możliwości, czy w sferze ochrony zdrowia, czy w energetyce, czy w branży teleinformatycznej. Tu jest niesamowity potencjał ludzi, tu mamy najsilniejszy przemysł w Polsce; żal byłoby tego nie wykorzystać" - mówił szef resortu inwestycji i rozwoju, oceniając, że w ostatnich latach potencjał Śląska nie był odpowiednio wykorzystywany, a udział regionu w PKB kraju sukcesywnie malał. "Przemysł powinien być tu najsilniejszą dźwignią rozwojową, to koło zamachowe dla gospodarki" - przekonywał minister.

Kwieciński tłumaczył w debacie, że specjalny program dla Śląska (drugi program regionalny obok programu dla Polski Wschodniej) to element wspierania przez rząd zrównoważonego rozwoju kraju. "Szczególnie pomagamy tam, gdzie wsparcie ze strony państwa, szczególnie z poziomu krajowego, jest konieczne" - mówił Kwieciński, podkreślając, że stworzenie programu dla regionu było oddolną inicjatywą w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, która przedstawiła rządowi swoje rekomendacje dotyczące kierunków działania.

"Ten program jest odpowiedzią na potrzeby Śląska; jest również wyrazem partnerstwa ze strony rządu dla naszych partnerów tutaj w regionie" - podkreślił minister, wskazując, iż wskazane w programie działania są robione z myślą o ludziach - mieszkańcach regionu.

"To, co robimy w Programie dla Śląska, nie robimy ani dla samorządu, ani dla WRDS, ani dla rządu - my to robimy dla ludzi; to jest program dla ludzi, dla mieszkańców tego kraju, po to, żeby więcej zarabiali, żeby mieli więcej w gospodarstwach domowych, żeby czuli się tu bezpiecznie, żeby mieli lepszy poziom życia. Cała nasza rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której jednym z najważniejszych projektów jest właśnie Program dla Śląska, ma być dla ludzi - to mamy cały czas na względzie, a nie jakąś mityczną gospodarkę, elity rządowe czy jakiekolwiek inne" - powiedział Kwieciński w telewizyjnej debacie. 

Program dla Śląska to jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i jeden z dwóch dedykowanych w niej regionom (obok Polski Wschodniej). Dokument zawiera m.in. 73 przedsięwzięcia kluczowe o łącznej wartości co najmniej 40 mld zł, a także kolejne przedsięwzięcia krajowe, z których woj. śląskie będzie mogło skorzystać na ok. 5 mld zł. 

Program powstawał we współpracy z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego w Katowicach. Rada już jesienią 2016 r. wypracowała program gospodarczo-społeczny dla regionu, który został przyjęty w formie rekomendacji WRDS dla rządu. Założenia tamtego programu zawarto też w Porozumieniu na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju woj. śląskiego, podpisanym wówczas przez wicepremiera, a obecnego premiera, Morawieckiego. Na tej podstawie, a także z uwzględnieniem materiałów przygotowanych przez samorząd woj. śląskiego, powstał dokument dopracowywany podczas spotkań roboczych przedstawicieli ministerstwa i WRDS. 

Program - jak napisano we wprowadzeniu do niego - to propozycja odpowiedzi na wyzwania stojące przed regionem, związane ze zbudowaniem innowacyjnej gospodarki regionalnej, zapewnieniem wysokiej jakości kapitału ludzkiego i społecznego, przeciwdziałaniem degradacji środowiska, zapewnieniem technicznych podstaw rozwoju gospodarki nowego typu oraz funkcjonowania społeczności regionu, przeciwdziałaniem zróżnicowaniom rozwojowym i rozlewaniu się metropolii oraz przywróceniem atrakcyjności inwestycyjnej regionu i obszarów zdegradowanych. 

Sześć wskazanych w Programie szczegółowych celów rozwojowych, pod kątem których zapisano poszczególne przedsięwzięcia, to: wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie, zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu, poprawa jakości środowiska przyrodniczego, rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej, wykorzystanie potencjału regionu w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w energetyce, a także poprawa warunków rozwojowych miast. (PAP)

Czytaj więcej