Czytasz: Kwieciński: Program dla Śląska jest i będzie realizowany w całości

Kwieciński: Program dla Śląska jest i będzie realizowany w całości

„To program, który nie jest kolejnym +półkownikiem+ - powiedział minister.


Program dla Śląska nie jest kolejnym „półkownikiem”, ale już jest realizowany i w całości będzie realizowany przez rząd z partnerami w regionie – zapowiedział w czwartek w Katowicach wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Wiceminister przemawiał podczas oficjalnej prezentacji Programu dla Śląska - jednego z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Program zawiera m.in. 73 przedsięwzięcia kluczowe o wartości co najmniej 40 mld zł, a także kolejne przedsięwzięcia krajowe, z których woj. śląskie będzie mogło skorzystać na ok. 5 mld zł.

„To program, który nie jest kolejnym +półkownikiem+, tylko to jest program, który już jest realizowany i w całości – tak jak go zapowiedzieliśmy - będzie przez nas realizowany: przez rząd, ale wspólnie z naszymi partnerami w regionie” - powiedział.

Zaznaczył, że Program dla Śląska jest dokumentem otwartym, czyli przedsięwzięcia w nim nie są listą zamkniętą. Zadeklarował, że dokument będzie sukcesywnie rozszerzany o nowe ważne projekty. „Będziemy stosowali ten program jako narzędzie koordynacji wszystkich działań z poziomu rządowego, również z poziomu unijnego, które będą kierowane na rzecz regionu - zarówno we współpracy z instytucjami rządowymi, jak również instytucjami na poziomie regionalnym” - wskazał.

Kwieciński wyjaśnił, że program zawiera przedsięwzięcia kluczowe – dotyczące tylko regionu, horyzontalne – o skali ogólnokrajowej, wpisujące się w założenia Programu, a także studialne – doradcze i koncepcyjne.

„Na te przedsięwzięcia kluczowe mamy już przeznaczone 40 mld zł. (...) Ta kwota obejmuje 73 projekty kluczowe, które są zdefiniowane w programie i mają zapewnione finansowanie, albo to jest takie finansowanie, które my, jako rząd jesteśmy w stanie zorganizować. Nie umieszczamy w tym programie przedsięwzięć, które nie będą realizowane” - zapewnił wiceminister rozwoju, wskazując też kolejne 5 mld zł w przedsięwzięciach horyzontalnych.

Sześć wskazanych w Programie szczegółowych celów rozwojowych, pod kątem których zapisano poszczególne przedsięwzięcia, to: wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie, zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu, poprawa jakości środowiska przyrodniczego, rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej, wykorzystanie potencjału regionu w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w energetyce, a także poprawa warunków rozwojowych miast.(PAP)

autor: Mateusz Babak

Czytaj więcej