Czytasz: Podwójny rocznik w szkołach średnich. Lekcje do późna i system zmianowy?

Podwójny rocznik w szkołach średnich. Lekcje do późna i system zmianowy?

Zbliża się rekrutacja 2019/2020, podczas której podwójne roczniki ruszą do szkół średnich. Sytuacja wygląda mało optymistycznie, jednak Kuratorium Oświaty uspokaja.

Czego możemy się spodziewać po rekrutacji? Czy szkoły sobie poradzą z pomieszczeniem takiej liczby uczniów?

Ze statystyk Kuratorium Oświaty wynika, że w województwie śląskim w klasach VIII szkół podstawowych uczy się obecnie 41681 uczniów, a w III klasach gimnazjum 38474. Łącznie daje to 80155 potencjalnych absolwentów. Będą oni mieli do wyboru różne drogi kształcenia – dla absolwentów podstawówki będzie to 4-letnie liceum, 5-letnie technikum i 3-letnie szkoły branżowe I stopnia, podczas gdy absolwenci gimnazjów będą mogli ubiegać się o przyjęcie do 3-letnich liceów, 4-letnich techników i 3-letnich szkół branżowych I stopnia. Kuratorium wskazuje, że ilość osób, które szkoły mogą przyjąć, jest o 10% wyższa niż liczba potencjalnych absolwentów.

W nowym roku szkolnym szkoły mogą otworzyć więcej klas któregoś z profili dla absolwentów szkół podstawowych – wynika to wprost z demografii, tych uczniów jest o prawie 3 tys. więcej. Jednak może to być różnica raptem jednego oddziału na korzyść uczniów kończących podstawówki.

Większość szkół, które dotychczas funkcjonowały w ramach zespołów szkół ogólnokształcących nie powinno mieć dziś problemów z rozmieszczeniem "podwójnego rocznika" w swoich murach. Budynki dawnych gimnazjów zostaną z powodzeniem zaadaptowane do swoich nowych ról.

– Problem może wystąpić jedynie w popularnych szkołach, które funkcjonowały samodzielnie lub w zespołach złożonych z samych szkół ponadgimnazjalnych. – tłumaczy Anna Kij, dyrektor Wydziału Jakości Edukacji.

W tych placówkach może wystąpić problem z salami lekcyjnymi. Może się zdarzyć tak, że konieczny będzie system zmianowy lub, w ramach jednozmianowego systemu, niektóre zajęcia będą musiały trwać bardzo długo.

Pozostaje jeszcze kwestia nauczycieli. Aby móc nauczać w liceum ogólnokształcącym, należy ukończyć studia magisterskie z danej dziedziny oraz odbyć stosowny kurs pedagogiki, podczas gdy do nauczania w podstawówce wystarczył jedynie licencjat z danej dziedziny. Często zajęcia z pedagogiki są uwzględnione w ramach siatki zajęć studiów. Aby nauczyciel, który ma za sobą pracę w podstawówce lub gimnazjum, mógł pracować w szkole ponadpodstawowej, musi przejść kurs egzaminatora egzaminów ponadgimnazjalnych.

Ostatecznie dopiero rzeczywistość zweryfikuje, czy wprowadzone w 2017 r. zmiany przebiegną bez większych problemów.