Czytasz: Będą zmiany oceniania… nauczycieli i e-legitymacje

Będą zmiany oceniania… nauczycieli i e-legitymacje

01:10
Śląska kurator oświaty podsumowuje rok szkolny i zapowiada zmiany od września.

Ostatni dzwonek zakończył pierwszy rok w nowej, zreformowanej szkole. W województwie śląskim wakacje rozpoczyna ponad 490 tys. uczniów szkół dla młodzieży i 15 tys. słuchaczy szkół dla dorosłych. To był eksperymentalny rok, w którym zaczęła obowiązywać reforma edukacji. Zdaniem Urszuli Bauer, pomimo obaw, zakończył się sukcesem.

- Ten rok szkolny kończy się pozytywnym bilansem. Był trudny, ponieważ wprowadzaliśmy w życie nową sieć szkół, zmiany strukturalne i programowe. To był czas pracowity, ciężki rok kończący się z dobrą prognozą na przyszły rok. Okazuje się, ze wprowadzana zmiany dobrze zafunkcjonowały, zapewniliśmy uczniom dobre warunki nauki, wszystko przebiegało pozytywnie - mówi śląska kurator oświaty.

Te wakacje będą jednymi z najdłuższych. Uczniowie wrócą do szkolnych ławek po 73 dniach. 3 września zasiądzie w nich 41 tys. dzisiejszych przedszkolaków. Zmiany czekają także nauczycieli. To kolejny rok podnoszenia płac. Subwencja oświatowa uwzględnia w niej m. in. podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5,35%. Ale to także zmiana w systemie oceniania

- Nowy rok szkolny przyniesie zmiany w zakresie oceniania nauczycieli - mówi Urszula Bauer. - Będziemy pilnować także, żeby wszystkie zapisy dotyczące organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami były wprowadzane z korzyścią dla uczniów - dodaje.

Od września uczniowie będą mogli zamienić legitymacje papierowe na te elektroniczne.

- Możliwość wprowadzenia e-legitymacji to odpowiedź na oczekiwania zarówno uczniów, ich rodziców, jak i dyrektorów szkół oraz samorządów. Nowa e-legitymacja daje wiele możliwości - mówi Urszula Bauer

Na rewersie jej wzoru znalazło się pole umożliwiające nadruk – w procesie personalizacji karty – numeru układu elektronicznego oraz kodu kreskowego. Jednocześnie na e-legitymacji możliwe będzie również kodowanie dodatkowych usług wynikających z działalności statutowej szkoły oraz ulg związanych z przejazdami środkami publicznego transportu.

Kiedy dokładnie dojdzie do zmiany legitymacji, zależy od samorządów. Jak zapewnia śląska kurator, kompleksowy program wsparcia finansowego samorządów związany z reformą systemu edukacji będzie kontynuowany. Kolejne środki w subwencji oświatowej mogą zostać wykorzystane na działania dostosowawcze, w tym dokonanie niezbędnych zmian w zakresie dostosowania budynków i ich wyposażenia do potrzeb nowej struktury szkół, w tym również koszty administracyjne. W skali kraju wynoszą  2018 r. – 148 mln zł, 2019 r. – 243 mln zł, 2020 r. – 243 mln zł.

Czytaj więcej