Czytasz: Kuczera szefem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Kuczera szefem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Zmiana pokoleniowa w ŚZGiP. Prezydent Rybnika przewodniczącym prestiżowego zgromadzenia.

Pod względem skali działalności, jak i liczby ludności zamieszkującej obszar jego działalności, Śląski Związek Gmin i Powiatów jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce.

Piotr Kuczera zastąpił na stanowisku Jacka Krywulta, wieloletniego prezydenta Bielska-Białej, który na czele Związku stał od 2015 roku. Wcześniej, od 1995 roku, przez 20 lat stowarzyszeniu przewodniczył prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. Piotr Kuczera został wybrany na 4-letnią kadencję podczas XLV sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

- Dziękuję bardzo za zaufanie i poparcie ze strony samorządowców. Współpraca w ramach tej śląskiej wspólnoty gmin i powiatów jest dla mnie niezwykle istotna. Kształtowanie spójnej polityki związanej z przyszłością naszego regionu a także porozumienie w formułowaniu stanowisk dotyczących zmieniającego się prawa w Polsce jest dla mnie niezwykle istotne – skomentował Piotr Kuczera 

W skład Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wchodzi 11 powiatów i 114 gmin (w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu), które łącznie zamieszkuje ok. 4 mln osób.

Zadaniem ŚZGiP jest wspieranie  idei  samorządności  lokalnej  z uwzględnieniem historycznych więzi i kulturowego dziedzictwa, integrowanie na płaszczyźnie regionalnej gmin i powiatów należących do Związku, kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych  i  lobbingu  samorządowego  oraz  promocji  osiągnięć  członków  Związku,  wspieranie inicjatyw  na  rzecz  rozwoju  gmin  i  powiatów,  wymiana  doświadczeń  i  upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach i powiatach.