Czytasz: Byłeś dziś w kościele? Policzono Cię

Byłeś dziś w kościele? Policzono Cię

Badanie zawsze odbywa się w "statystyczną" niedzielę, w którą do kościoła przychodzi przeciętna liczba wiernych.

W niedzielę w polskich kościołach odbyło się coroczne liczenie wiernych, którego celem jest zebranie danych na temat religijności Polaków - powiedział ks. Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.

Jak podkreślił ks. Sadłoń, celem przeprowadzanego przez ISKK od 1980 r. badania jest poznanie, jaki procent Polaków uczestniczy w niedzielnych mszach św. i jaka część uczestniczy w nich w sposób pełny - przystępując do komunii św.

- Chodzi też o ukazanie trendu, czyli sprawdzenie, jak z roku na rok zmienia się poziom praktyk religijnych - wyjaśnił ks. Sadłoń.

Coroczne liczenie wiernych w "statystyczną" niedzielę

Dodał, że badanie zawsze odbywa się w "statystyczną" niedzielę, w którą do kościoła przychodzi przeciętna liczba wiernych.

- Dlatego od 30 lat organizujemy badanie pod koniec roku liturgicznego, po wakacjach, ale przed uroczystością Wszystkich Świętych - zaznaczył.

Badanie przeprowadzane jest we wszystkich polskich parafiach. Za jego organizację odpowiada proboszcz, który wyznacza do niego specjalne osoby.

- Liczymy osoby, które uczestniczą we mszy św. oraz wiernych przystępujących do komunii św. Prosimy proboszczów o liczenie w podziale na płeć, tak aby było wiadomo, jaki jest odsetek kobiet i mężczyzn uczestniczących w praktykach religijnych - poinformował ks. Sadłoń.

Jak zaznaczył, od roku 1990 do 2005 odsetek uczestniczących w niedzielnej mszy św. spadał stopniowo, choć nie drastycznie, lecz w ostatnich latach ustabilizował się i oscyluje w granicach 40 proc. Natomiast odsetek przyjmujących komunię św. wynosi 17 proc. - To jest średnia dla całego kraju, natomiast ten odsetek przyjmuje odmienne wartości w różnych częściach Polski - wyjaśnił.

Gdzie chodzą do kościołów najczęściej?

Z danych ISKK za 2015 r. wynika, że największy odsetek uczestnictwa w mszach św. odnotowano w diecezjach: tarnowskiej (70,5 proc.), rzeszowskiej (64,3 proc.) i przemyskiej (39,6 proc.). Natomiast najniższy odsetek osób przychodzących w niedzielę do kościoła jest w diecezjach: łódzkiej (26,6 proc.), szczecińsko-kamieńskiej (26,0 proc.) i koszalińsko-kołobrzeskiej (26,2 proc.).

Dyrektor ISKK dodał, że od lat 80. stopniowo wzrasta odsetek osób przyjmujących komunię św. - Świadczy to o tym, że uczestnictwo wiernych we mszy św. jest pełniejsze, charakteryzuje się większym zaangażowaniem osobistym. Pojawiały się hipotezy, że może za tym stać ryzyko zbyt lekkiego traktowania i trywializowana komunii św. Jednak według specjalistów takie twierdzenie nie ma podstaw, ponieważ Polacy wciąż regularnie się spowiadają, wiec raczej należy przyjąć, że wzrost odsetka osób przyjmujących komunię św. świadczy o pogłębieniu religijności Polaków - wyjaśnił ks. Sadłoń.

Coroczne liczenie wiernych odbywa się od 1980 r. (PAP)

autor: Iwona Żurek

edytor: Anna Małecka

Czytaj więcej