Czytasz: Kościół ujawnia dane o pedofilii w polskim kościele

Kościół ujawnia dane o pedofilii w polskim kościele

Średnio raz w miesiącu dochodzi do molestowania nieletniego w polskim kościele.

Od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2018 r. zgłoszono 382 przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich, w tym 198 dotyczyło osób poniżej 15 lat, a 184 powyżej 15 lat. Tak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Konferencję Episkopatu Polski.

W diecezjach łączna liczba ofiar poniżej 15 roku życia we wszystkich zgłoszonych przypadkach (również niepotwierdzonych) w latach 1990-2018 wynosiła 254. Nie obejmuje to 7 przypadków, w których liczba ofiar została określona jako „kilka” oraz 8 przypadków posiadania pornografii dziecięcej.

W zakonach, nie wliczając 2 przypadków, w których liczba została określona jako kilka, 1 przypadek pornografii oraz 2 przypadki z brakami danych, łączna liczba ofiar we wszystkich zgłoszonych przypadkach poniżej 15 roku życia wynosiła 91.

- Łącznie w diecezjach oraz zakonach (wyłączając wspomniane powyżej przypadki, w których nie dało się jednoznacznie ustalić liczby ofiar) liczba ofiar we wszystkich (również niepotwierdzonych) przypadkach poniżej 15 roku życia wynosiła 345 - czytamy w 17-stronicowym raporcie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

We wszystkich zgłoszonych przypadkach łącznie chłopcy stanowili 58,4 proc, a dziewcyznki 41,6 proc. ofiar.

Dane dotyczące okresu 1990-2013 r. były pozyskane przez Koordynatora ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w 2014 r. Wszystkie objęte kwerendą jednostki przekazywały dane za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2018. Zaś za okres 1990-2013 jedynie te, które w 2014 r. nie przekazały takich danych. Za monitowanie i zbieranie formularzy odpowiadał Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski. Zbieranie danych trwało od października 2018 do marca 2019 r.

Pełny raport jest dostępny na stronie Konferencji Episkopatu Polski.

Czytaj więcej