Czytasz: Konkurs im. Krystyny Bochenek również dla studentów

Konkurs im. Krystyny Bochenek również dla studentów

Na młodych autorów czeka nagroda w wysokości 5 tys. zł.

W tym roku odbędzie się I edycja ogólnopolskiego konkursu dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek w kategorii student.

Dla studenta – autora najlepszej publikacji, która ukazała się w 2017 r. czeka nagroda w wysokości 5 tys. zł. Zgłoszenia można wysyłać jeszcze do 25 styczna.

Kto może przystąpić do konkursu?

Do konkursu w kategorii Student mogą przystąpić studenci wszystkich typów szkół wyższych z całej Polski, jak również obywatele innych państw, którzy posiadają status studenta potwierdzony ważną na dzień złożenia pracy do konkursu legitymacją studencką.

Tematyka zgłaszanych do Konkursu prac w kategorii Student powinna mieć jednak związek z Górnym Śląskiem, Zagłębiem, Podbeskidziem lub Ziemią Częstochowską.


Publikacja jest konieczna

Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii Student jest publikacja zgłaszanego materiału w roku poprzedzającym przystąpienie do Konkursu (w radiu, w telewizji, w prasie, na stronie internetowej). Prace -  składane na nośnikach elektronicznych – np. pendrive).

Autor może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę własną i dwie współautorskie. Każda praca współautorska musi być jednak zgłaszana za zgodą wszystkich autorów.

Przypominamy, że organizatorom w szczególności zależy na materiałach dziennikarskich najwyższej jakości. Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają wysokie standardy dziennikarskie pod względem formy i języka.

Zgłoszenia można wysłać pod adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (pok. 135) - z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek".

Czytaj więcej