Czytasz: Konkurs im. Krystyny Bochenek teraz także dla studentów

Konkurs im. Krystyny Bochenek teraz także dla studentów

Tematyka nadsyłanych prac powinna mieć związek z woj. śląskim.

Obok zawodowych dziennikarzy od teraz również studenci mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek. W obu kategoriach termin nadsyłania ciekawych tegorocznych publikacji związanych z woj. śląskim upływa 25 stycznia 2018 r.

Główna nagroda to 50 tys. zł, a dla studentów - 5 tys. zł.

Tematyka nadsyłanych prac powinna mieć związek z woj. śląskim, choć region nie musi być głównym tematem publikacji. Zgłaszane propozycje mogą w najróżniejszy sposób dotykać problemów społecznych regionu, jego mieszkańców, kultury, gospodarki i historii.

Organizatorzy czekają na publikacje prasowe, filmowe, audycje radiowe i programy telewizyjne, w tym dokumentalne, oraz publikacje zamieszczane w mediach internetowych, opublikowane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2017 r.

Nowością jest wprowadzenie kategorii dla studentów.

- To konkursowy prolog dla tych, którzy chcą wejść w świat dziennikarski, dla młodych ludzi, którzy już tworzą, piszą i nagrywają. Dzięki konkursowi ich studenckie prace mogą zyskać drugie życie – mówił podczas czwartkowej konferencji prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszard Koziołek.

Do konkursu mogą przystąpić studenci wszystkich typów szkół wyższych z całej Polski (w tym także obywatele innych państw), którzy na dzień złożenia pracy do konkursu posiadają status studenta potwierdzony ważną legitymacją studencką. Tematyka zgłaszanych prac (opublikowanych w 2017 r. np. w różnych mediach internetowych) w tej kategorii również powinna mieć związek z Górnym Śląskiem, Zagłębiem, Podbeskidziem lub Ziemią Częstochowską.

Wyboru laureata (lub laureatów) w tej kategorii dokona komisja złożona z pracowników naukowych UŚ.

Zwycięzca w tej kategorii otrzyma 5 tys. zł; to nagroda ufundowana przez rektora Uniwersytetu Śląskiego. Zgłoszenia – tak jak w głównej kategorii – przyjmowane są do 25 stycznia 2018 r.

Jak ponadto poinformowano podczas konferencji, od bieżącej edycji zmienia się także sposób składania prac – teraz wystarczy przesłać materiały na jednym nośniku typu pendrive (wcześniej był to m.in. wydruk czy nagranie na płycie). Dotyczy to zarówno prac prasowych, radiowych, telewizyjnych, jak i internetowych.

Prace w kategorii głównej konkursu mogą zgłaszać autorzy lub redakcje wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych i kierownictwa zespołów filmowych. Konkurs skierowany jest nie tylko do dziennikarzy z woj. śląskiego, ale z całego kraju.

- Czekamy na materiały najwyższej jakości pod względem formy i języka, bardzo dobre warsztatowo, profesjonalne i wyjątkowe. W każdej edycji konkursu liczymy na nietuzinkową formę, na zaskakujące emocje, na to, że jakaś praca nas w sposób szczególny poruszy. Chcemy też odejść od stereotypowych wizji regionu i otworzyć się na świeże i oryginalne spojrzenie, stąd związek prac z województwem śląskim, jak pokazuje historia nagrodzonych materiałów, nie musi być ścisły – powiedziała, cytowana przez urząd marszałkowski, członkini kapituły konkursu Anna Sekudewicz z Polskiego Radia Katowice.

Autor najlepszej pracy w kategorii głównej otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł, którą funduje Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego.

- Fundując tę nagrodę, Województwo Śląskie chce nie tylko się promować, ale przede wszystkim wspierać dobre dziennikarstwo i propagować wartości, którym hołdowała patronka konkursu śp. Krystyna Bochenek – troskę o piękną i poprawną polszczyznę, odpowiedzialność za słowo, szacunek do pracy i tradycji, najwyższe standardy, obiektywizm, wiarygodność i rzetelność w przygotowaniu materiałów – mówiła Małgorzata Ochęduszko-Ludwik z Zarządu Woj. Śląskiego.

Termin składania prac upływa 25 stycznia 2018 r. Szczegóły m.in. dot. zgłoszeń można znaleźć na stronie: http://www.konkurskbochenek.us.edu.pl/aktualnosci.html.

Gala rozdania nagród odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. na scenie w Malarni Teatru Śląskiego w Katowicach.

Do poprzedniej edycji konkursu zakwalifikowano 45 materiałów dziennikarskich (9 telewizyjnych, 18 prasowych, 5 radiowych i 13 internetowych). Zwyciężyła Beata Netz za film "Niezmienna zmienność. Świat według Juliana Kornhausera".

Organizatorami konkursu są Fundacja im. Krystyny Bochenek, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Uniwersytet Śląski i Teatr Śląski.(PAP)

Czytaj więcej