Czytasz: Konkurs dla studentów szkół technicznych

Konkurs dla studentów szkół technicznych

Studiujesz na Politechnice Śląskiej? Zgłoś się do konkursu

Stowarzyszenie Studentów Board of European Students of Technology organizuje konkurs inżynierski dla studentów szkół technicznych. Konkurs European BEST Engineering Competition organizowany jest w 30 krajach świata. W Polsce odbywa się na sześciu wiodących uczelniach technicznych, biorą w nim udział Politechnika Łódzka, Gdańska, Warszawska, Śląska i Wrocławska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.


Jego misją jest tworzenie nowy modeli inżyniera, który jest otwarty na innowacje i jest w stanie użyć swojej wiedzy w praktyce.


Konkurs podzielono na trzy etapy: lokalny, ogólnopolski, ogólnoeuropejski, biorą w nim udział studenci w czteroosobowych drużynach. W finale lokalnym spotkają się drużyny wyłonione podczas testu eliminacyjnego, który sprawdza zdolność logicznego myślenia, kreatywność oraz wiedzę techniczną i umiejętność zastosowania jej w praktyce.

Studenci będą mierzyć swoje umiejętności w dwóch kategoriach:


Team Design – w ramach tej konkurencji drużyna musi skonstruować z dostarczonych materiałów urządzenie, które spełni postawione przez organizatorów zadanie np. mechanizm wykorzystujący stały strumień powietrza tak, aby podnieść, jak największą masę.


Case study – to kreatywne rozwiązanie problemu technicznego bądź optymalizacja znanego zagadnienia przy wykorzystaniu otrzymanych danych np. zagospodarowanie powierzchni terenu po wcześniejszym rozpatrzeniu wszelkich czynników, a następnie zaprezentowanie wypracowanej propozycji. Kategoria sprawdza umiejętności analitycznego myślenia oraz ekonomiczne uczestników.


Na każdym z sześciu finałów lokalnych zostaną wybrane dwie drużyny, które zmierzą się na finale ogólnopolskim w Gdańsku w tych samych kategoriach, jednak poziom trudności wzrośnie. Ostatnim etapem jest Finał Ogólnoeuropejski w czeskim Brnie.


Jeszcze do niedzieli za pomocą strony www.ebec.pl/rejestracja studenci mogą zgłaszać swoje drużyny do konkursu. Dwa dni później przejdą oni test eliminacyjny. Finały lokalne odbędą się 11 kwietnia a ogólnopolskie od 17 do 19 kwietnia.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.ebec.pl

Czytaj więcej