Czytasz: Koniec ze składaniem PIT. Kto rozliczy go za nas?

Koniec ze składaniem PIT. Kto rozliczy go za nas?

Nadchodzi rewolucja. W październiku ubiegłego roku sejm przyjął projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wśród skutków zmian jednym z najważniejszych będzie to, że podatnik nie musi już składać deklaracji PIT - zrobi to za niego Krajowa Administracja Skarbowa.

Od 15 lutego do 30 kwietnia będziemy mieli wgląd w nasze deklaracje podatkowe na Portalu Podatkowym z prawem do zaakceptowania, uzupełnienia i zaakceptowania, odrzucenia deklaracji. Można też nie zrobić nic - wtedy, wraz z upływem terminu składania dokumentów, PIT zostanie automatycznie zaakceptowany z datą 30. kwietnia. W zeznaniu będzie można podać lub zaktualizować numer konta bankowego, a także inne dane, oraz przekazać 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Zwrotu pieniędzy można oczekiwać do 45 dni (w przypadku papierowej deklaracji do 90. dni). Dotyczy to deklaracji PIT-37 i PIT-38. Inne deklaracje: PIT-36, PIT-36L czy PIT-38, będą rozliczane automatycznie dopiero od przyszłego roku.

Zmiany nie tylko w PIT

Wraz z 2019. r. w życie wchodzi Mały ZUS. Jest to obniżka podatku dla osób prawnych, które nie przekroczyły w ubiegłym roku podatkowym 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Czas na zgłoszenie jest bardzo krótki - tylko do 8. stycznia. Mały ZUS ma obowiązywać przez 3 lata. Obniżki nie uzyskają osoby, które: prowadziły działalność krócej, niż 60 dni, rozliczały się w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT, podlegały ubezpieczeniom zdrowotnym lub społecznym z tytułu pozarolniczej działalności, spełniają warunki opłacania “preferencyjnych składek” oraz wykonujące dla byłego lub obecnego pracodawcy tę samą pracę, którą wykonywały w biężacym lub poprzednim roku.