Silesion.PL

serwis informacyjny

Koniec linii pilotażowych w dotacjach FENG dostępnych w konkursie Ścieżka SMART 1.1? Znamy nowe wytyczne PARP i NCBR

W dniu 22 marca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało komunikat dotyczący zmian w sposobie kwalifikowania kosztów związanych z nabywaniem elementów linii pilotażowych, demonstracyjnych lub prototypów w ramach dotacji FENG – konkursie Ścieżka SMART 1.1. Konkurs ten stanowi jedno z najważniejszych źródeł wsparcia realizacji prac B+R, dotacje pozwalały dotychczas na nabywanie linii pilotażowych w ramach kosztów przypisanych do kategorii „dostawy”. Przedsiębiorcy często korzystali z tej możliwości, dzięki czemu tworzony demonstrator, a w praktyce często kompletna linia produkcyjna, były obejmowane pełnym dofinansowaniem w ramach zakupów, a nie jedynie odpisem amortyzacyjnym.

Nowe wytyczne obowiązywać będą zarówno obecnych, jak i przyszłych beneficjentów dotacji FENG Ścieżka SMART 1.1.

Zgodnie z ich treścią, nabywanie elementów linii pilotażowych będzie możliwe w ramach kategorii kosztów:

a) Amortyzacja – jeśli nabywane elementy spełniają definicję środka trwałego, kwalifikowane będą odpisy amortyzacyjne przez okres i w zakresie, w jakim będą wykorzystane do realizacji prac B+R (kluczowa zmiana – wcześniej środki trwałe mogły być nabywane, a nie tylko amortyzowane),

b) Dostawy (inne niż środki trwałe) – w przypadku zakupu materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, które nie spełniają definicji środków trwałych.

Stanowisko Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, zmieniające dotychczasowe wytyczne w zakresie kwalifikowania kosztów linii pilotażowych w projektach FENG Ścieżka SMART 1.1 stanowi znaczącą i istotną zmianę „zasad gry”, jakie dotychczas obowiązywały. Możliwość nabywania linii pilotażowych stanowiła bardzo silną zachętę dla przedsiębiorców, aby w ogóle ubiegać się o dotacje. Dla firm produkcyjnych to niejednokrotnie jedna z głównych motywacji, aby realizować projekty B+R współfinansowane dotacjami FENG, ponieważ po zakończeniu projektu pozostałością była linia technologiczna, wykorzystywana jako infrastruktura produkcyjna – wyjaśnia Paweł Sieczkowski, Prezes Zarządu Frontline Biosciences S.A.

Poprzednie wytyczne stanowiły zachętę do prowadzenia wielomilionowych projektów demonstracyjnych, których ocena polegała niejednokrotnie na „przeciąganiu liny” pomiędzy wnioskodawcą a ekspertem wokół zagadnienia – czy to na pewno jest demonstrator, a nie rutynowa linia produkcyjna?

Amortyzacja linii technologicznej stanowi zachętę znacząco mniejszą, możemy więc spodziewać się spadku zainteresowania kolejnymi konkursami Ścieżki SMART 1.1. Niższa będzie także wartość realizowanych projektów. Obserwowany koniec ery wielomilionowych demonstratorów oznacza projekty mniejsze, ale prawdopodobnie bliższe rzeczywistej idei badań i rozwoju, ponieważ nie konstruowane na zasadzie „jak z planowanej inwestycji produkcyjnej uczynić linię prototypową, nieoczywistą, innowacyjną?”.

Zyskają przedsiębiorcy faktycznie innowacyjni, których motywacją do aplikowania o dotację FENG jest chęć zyskania przewagi konkurencyjnej poprzez pokonywanie barier technologicznych oraz wdrażanie rozwiązań doskonalszych niż aktualnie dostępne. Stracą przede wszystkim przedsiębiorstwa duże, pozbawione kluczowej zachęty do ubiegania się o dofinansowania w ramach projektów B+R. Możemy spodziewać się także wzrostu znaczenia modułu wdrożeniowego, dotychczas często traktowanego jako mniej atrakcyjny, z powodu niższego w porównaniu do prac B+R poziomu dofinansowania – dodaje Paweł Sieczkowski

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024