Czytasz: Koniec geo-blockingu jest bliski. Nowe przepisy zmienią handel internetowy w Europie

Koniec geo-blockingu jest bliski. Nowe przepisy zmienią handel internetowy w Europie

Jak wynika z badań aż 63% stron internetowych nie pozwala osobom z innego państwa UE na dokonywanie zakupów. To się zmieni.

6 lutego Parlament Europejski przyjął przepisy, które ułatwią nam transgraniczne zakupy produktów i usług, takich jak rezerwacje hoteli, wynajem samochodów, bilety na festiwale muzyczne lub do parków rozrywki w UE.

Geo-blocking jest praktyką handlową uniemożliwiającą lub utrudniającą potencjalnym klientom dostęp do strony internetowej danego sprzedawcy. Ograniczenia wynikają przede wszystkim z lokalizacji osoby chcącej odwiedzić stronę.

Do tej pory jako obywatele kraju wchodzącego w skład Unii Europejskiej byliśmy narażeni na to, że sprzedawca nie uzna naszej karty płatniczej lub narzuci nam wyższe ceny usług i produktów podaczas zakupów internetowych. Często zdarzały się sytuacje, kiedy chcąc kupić bilet zagranicznych lini lotniczych klienci byli przekierowywani na specjalną witrynę, która pokazywała dużo wyższe ceny niż na oficjalnej stronie przewoźnika. 

Po wprowadzeniu nowych przepisów przedsiębiorcy będą mieli obowiązek zapewnienia konsumentom kupującym przez internet zza granicy takiej samej ceny i takich samych warunków sprzedaży jak klientom lokalnym.  Przedsiębiorcom zostanie także zapewniona lepsza ochrona, przez co nie będą musieli obawiać się handlu z konsumentami transgranicznymi.

"Nowe przepisy UE w sprawie blokowania geograficznego są ważnym krokiem w kierunku jeszcze bardziej konkurencyjnego i zintegrowanego jednolitego rynku cyfrowego, zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców. Stanowią one również kolejny kamień milowy w walce z dyskryminacją konsumentów ze względu na ich narodowość lub miejsce zamieszkania, która nigdy nie powinna mieć miejsca w naszej zjednoczonej Europie. Udowodniliśmy, że Unia Europejska może przynieść konkretne rezultaty obywatelom całej Europy, przynosząc pozytywne zmiany w ich codziennym życiu” – powiedziała posłanka Róża Thun- główny sprawozdawca projektu.

Nowe przepisy nie tylko ułatwią handel klientom, ale możliwe, że będą przełomem jeśli chodzi o internetową wymianę dóbr na terenie całej Unii Europejskiej. Jak wynika z badań w ciągu ostatnich dziesięciu lat odsetek Europejczyków, którzy dokonywali zakupów w sieci zwiększył się niemal o połowę. 

Inaczej sprawa wygląda jeśli chodzi o geoblocking związany z prawem autorskiem. Cyfrowe treści takie jak książki elektroniczne, muzyka do pobrania czy gry online nie będą na razie objęte nowymi przepisami. Serwisy takie jak Netflix w dalszym ciągu będą wyświetlały inną ofertę klientom z Niemiec, a inną Polakom. Parlament Europejski ma jednak w planach zająć się także tą kwestią w niedalekiej przyszłości.

Podobne zmiany w zeszłym roku mogliśmy obserwować podzczas wprowadzania nowych przepisów dotyczących roamingu w Unii Europejskiej. Jak jednak wiemy roaming nie został całkowicie zniesiony, a tylko niektórzy z operatów komórkowych wycofali się z pobierania opłat. Teraz pozostaje nam czekać aż Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdzi porozumienie w sprawie zakazu geoblokowania. Z czasem dowiemy się jak nowe przepisy będą wygłądały w praktyce.

Rozporządzenie ma wejść w życie przed końcem roku 2018.

Czytaj więcej