Czytasz: Konflikt w powiecie tarnogórskim

Konflikt w powiecie tarnogórskim

Starosta Powiatu Tarnogórskiego chce odwołania trzech członków Zarządu powiatu. Wicestarosta: to niedorzeczne.

Pomimo wielu podejmowanych z mojej strony prób podjęcia efektywnej współpracy, poszukiwania kompromisów i chęci rozwiązywania problemów Powiatu Tarnogórskiego w sposób optymalny i dla dobra mieszkańców, nie widzę możliwości dalszej współpracy z członkami Zarządu powiatu, Marianem Szukalskim, Andrzejem Elwartem i Sławomirem Wilkiem - pisze w swoim oświadczeniu Józef Burdziak, starosta tarnogórski.

Wicestaroście Marianowi Szukalskiemu oraz dwóm członkom zarządu, zarzuca brak zdecydowanych działań w związku z dużymi kosztami utrzymania gimnazjów przy niemal dwukrotnie mniejszej ilości uczniów, nieprawidłowości proceduralne przy powoływaniu dyrektorów szkół oraz opóźnianie realizacji „gminnych spraw”.

Nieprawidłowości wymyślane na siłę?

Marian Szukalski odpowiada, że mógłby żartować z zarzutów starosty Józefa Burdziaka gdyby nie fakt, że jego działania są niebezpieczne. Przytoczone argumenty odpiera. Oskarżenia o mniejszą ilość dzieci kwituje stwierdzeniem, że sam więcej dzieci nie mógł zapewnić i jest to efekt niżu demograficznego.

konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

Nieprawidłowości przy powoływaniu dyrektorów szkół miały polegać na ogłoszeniu drugiego konkursu w sytuacji braku rozstrzygnięcia pierwszego. Ten został zorganizowany jako wyraz sprzeciwu dla próby obsadzenia stanowisk przez osoby wskazane przez starostę. Jak ocenia Szukalski, byli to kandydaci bez odpowiednich kwalifikacji. Nad prawidłowością przebiegu konkursów czuwało 3 przedstawicieli Kuratorium Oświaty, którzy zgłosili uchybienia proceduralne. Szukalski chce oddać sprawę do sądu administracyjnego.

Remont dwuetapowy

Starosta Józef Burdziak oskarża Szukalskiego i Elwarta o przerwanie remontu drogi w miejscowości Wojska w gminie Tworóg i rozpoczęcie prac w sąsiedniej gminie Krupski Młyn. Dlaczego tak miałoby się stać? Zdaniem Burdziaka mówią o tym mieszkańcy Wojski, którzy tę decyzję upatrują w nagrodzie dla Andrzeja Elwarta, którą dostał w Krupskim Młynie. Szukalski odpowiada, że to jedynie interpretacja starosty, która ma dać mu jakiekolwiek argumenty za ich odwołaniem. Zdaniem wicestarosty planowany remont dotyczył jedynie fragmentu chodnika, co nie podobało się mieszkańcom. Kiedy udało się znaleźć środki na realizację kolejnego fragmentu, firma realizująca prace miała już podpisany kontrakt na realizację inwestycji w sąsiedniej gminie. 

Zapędy władcy absolutnego?

Wicestarosta Marian Szukalski oskarża starostę o chęć przejęcia całkowitej władzy w powiecie. Członkowie Zarządu wypowiedzieli pełnomocnictwa pracownikom starostwa, po tym, jak Burdziak miał pomijać Zarząd przy podejmowaniu ważnych decyzji i zaciągania zobowiązań. Podejrzewa, że starosta chce odwołać Zarząd po odmowie przekazania pełnomocnictwa do zarządzania spółkami podległymi starostwu, w tym przede wszystkim Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Wniosek o odwołanie Szukalskiego, Elwarta i Wilka z pełnionych funkcji będzie głosowany w czasie jutrzejszej sesji Powiatu Tarnogórskiego.

Czytaj więcej