Czytasz: Kontrole escape roomów w woj. śląskim: Zamknięto aż 7 lokali, wykryto liczne nieprawidłowości

Kontrole escape roomów w woj. śląskim: Zamknięto aż 7 lokali, wykryto liczne nieprawidłowości

Są wyniki kontroli, które służby przeprowadziły w escape roomach działających w woj. śląskim.

Po tragedii w Koszalinie, do której doszło w miniony piątek, Państwowa Straż Pożarna na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, rozpoczęła kontrole przeciwpożarowe w podobnych obiektach na terenie całego kraju. W piątek, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wraz ze śląskim komendantem wojewódzkim PSP st. bryg. Jackiem Kleszczewskim oraz zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariuszem Krzystyniakiem i zastępcą śląskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego Magdaleną Machą przedstawili wyniki przeprowadzonych w regionie kontroli.

Wnioski są niepokojące.

 – Kontrole strażaków w escape roomach trwały trzy dni. Sprawdziliśmy 63 lokale - w 5. z nich zostały nałożone mandaty karne, 7. zostało zamkniętych, a 4. nie zostały udostępnione przez właścicieli, ale lokale te są zamknięte. –poinformował Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Kleszczewski. Dodając – Wśród skontrolowanych obiektów, 37. było nieprzeznaczonych strukturalnie do tego, aby taka aktywność mogła się tam odbywać. Nie oznacza to jednak, że występowało tam zagrożenie życia. 

Dane służb wskazują na to, że aż 37 obiektów było nieprzeznaczonych strukturalnie do tego, abu urządzić w środku tzw. pokój zagadek. Co to oznacza? Escape roomy w tych przypadkach zostały stworzone np. w budynkach mieszkalnych zaadaptowanych do tego typu aktywności. Podobnie wyglądał escape room w Koszalinie, gdzie doszło do tragicznych wydarzeń.

Komendant Kleszczewski wskazuje również, że w niektórych lokalach została zawieszona działalność, prawdopodobnie w związku z pojawieniem się informacji o kontrolach. Apeluje również, aby zgłaszać wszelkie nieprawidłowości do straży pożarnej.

Podczas konferencji głos zabrała również  Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Magdalena Macha:

– W ostatnim czasie przeprowadziliśmy 76 inspekcji, przy około ⅓ z nich stwierdzono nieprawidłowości - nie tylko pod kątem ochrony przeciwpożarowej, ale i pod kątem nielegalnej zmiany sposobu użytkowania, braku dokumentacji i protokołów – stwierdza Inspektor Magdalena Macha i dodaje, że w około 15. przypadkach inspektorzy wystawili mandaty karne, a w ponad 20. zostaną wszczęte postępowania.

Kontrole escape roomów w całej Polsce

W trakcie kontroli stwierdzono ogółem prawie 1,6 tys. nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym prawie 600 w zakresie warunków ewakuacji. Łączna liczba escape roomów z nieprawidłowościami stanowiła około 87 proc. wszystkich skontrolowanych lokali. Dla 53 lokali wydano decyzje o zakazie ich eksploatacji, a w 40 przypadkach nałożono grzywny w drodze mandatu karnego.

Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie w przypadku pożaru, niewłaściwej szerokości dróg ewakuacyjnych i braku ich oznakowania. W lokalach stwierdzano również m.in. brak gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz użytkowanie prowizorycznych instalacji np. elektrycznych i grzewczych. 

Będą zmiany w przepisach

Na kontrolach escape roomów się nie kończy. Obecnie planowane są zmiany w przepisach ws. ochrony przeciwpożarowej budynków dotyczące ewakuacji w obiektach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym.

– Jest w tej chwili procedowany bardzo ważny dokument, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji tak, aby unormować tego typu działalność gospodarczą i aby te wymogi dotyczące bezpieczeństwa uczestników w tych obiektach były o jak najwyższym standardzie – dodał wojewoda.

Zgodnie z projektowanymi zmianami właściciel, zarządca, użytkownik lub inny faktycznie władający takim obiektem lub jego częścią, powinien przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie oraz co najmniej raz na 2 lata, przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej.