Silesion.PL

serwis informacyjny

Koncert, spektakl teatralny, egipska mumia oraz ceramika w Muzeum Śląskim w Katowicach

Mumia Tajemniczej Damy I tysiaclecie p.n.e. przed badaniem tomografem komputerowym fot. Aleksander Leydo

Mumia Tajemniczej Damy I tysiaclecie p.n.e. przed badaniem tomografem komputerowym fot. Aleksander Leydo

Dwie nowe wystawy czasowe, obie scalające skrawki codzienności, ale traktujące o zupełnie odmiennych aspektach życia.

Już dziś, tj. w czwartek 3 listopada, o godzinie 18:00 zapraszamy na wernisaż wystawy Mumia Tajemniczej Damy. Studia i perspektywy.

Dzień później, w piątek 4 listopada, o godzinie 17:00 odbędzie się wernisaż wystawy Bogdana Kosaka Autoportret rzemieślnika, która jest częścią programu tegorocznej Szychty Kreatywnej.

Autoportret rzemieślnika

Wystawa prezentuje spojrzenie na rzemiosło z trzech perspektyw – pracy, miejsca, dziedzictwa, czyli podstawowych czynników decydujących o trwaniu rzemiosła.

Za podstawowe cechy „nowego” rzemieślnika uznaje się m.in. kreatywność i wszechstronność. Czy nie mieliśmy z tym do czynienia już wcześniej, czy nie powinniśmy mówić raczej o odrodzeniu rzemiosła? O przywróceniu dawnego porządku, w którym rzemieślnik panował nad całym procesem powstawania nowego przedmiotu? Próbą odpowiedzi na postawione wyżej pytania jest interdyscyplinarny projekt „Autoportret rzemieślnika”, łączący elementy nauki, sztuki, dizajnu i rzemiosła.

Przestrzeń wystawienniczą wypełnią cztery instalacje z ceramiką w roli głównej, wykorzystujące fotografię i wideo. Monografia zawierać będzie tekst o roli miejsca w prowadzeniu warsztatu, autorstwa Katarzyny Chudyńskiej-Szuchnik. Praca – człowiek, mistrz, kreator, to zagadnienie opisał Tomasz Mikołajczak, a tematem dziedzictwa w rzemiośle zajął się Bogdan Kosak; całość opracowała i wstępem opatrzyła prof. Irma Kozina.

Wystawę można oglądać do 27 listopada w budynku Centrum Scenografii Polskiej.

Projekt jest częścią Szychty Kreatywnej, towarzyszącej projektowi „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”, dofinansowanemu z Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021.

Mumia Tajemniczej Damy. Studia i perspektywy.

Wystawa archeologiczna prezentuje wyniki badań radiologicznych starożytnej egipskiej mumii, identyfikowanej do niedawna z kapłanem Hor-Dżehutim. Prace od 2015 roku prowadzi zespół polskich naukowców w ramach projektu Warsaw Mummy Project we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie. Trumna i kartonaż z mumią zostały przywiezione do Warszawy i ofiarowane Królewskiemu Uniwersytetowi Warszawskiemu przez Jana Wężyka-Rudzkiego w 1826 albo na początku 1827 roku. W 1918 roku obiekt ten został przekazany w depozyt Muzeum Narodowemu w Warszawie, gdzie znajduje się do dzisiaj. W XIX wieku badacze byli przekonani, że wewnątrz przywiezionej z Egiptu trumny znajduje się „mumia niewiasty”. W latach 20. XIX wieku i po raz kolejny sto lat później odczytano hieroglify na sarkofagu, które jednoznacznie wskazywały właściciela – kapłana Hor-Dżehutiego, żyjącego w 2. Poł. I wieku p.n.e. i 1. Poł. I wieku n.e.

Mając to na uwadze, uznano, że wewnątrz spoczywa mumia tego mężczyzny. Badania radiologiczne przeprowadzone w latach 90. XX wieku, ze względu na niedoskonałość ówczesnej technologii obrazowania, również nie wniosły żadnych ustaleń co do płci zmarłego. Dopiero podczas prac w ramach Warsaw Mummy Project ustalono, że w sarkofagu ewidentnie znajdują się szczątki kobiety. Naukowcy nazwali je Mumią Tajemniczej Damy.

Przeprowadzone badania tomograficzne i rentgenowskie wykazały bowiem, że okręcone bandażami zwłoki mają, jak na mężczyznę, zbyt delikatną budowę. Aby w pełni przekonać się co do płci, przeprowadzono pomiary między innymi głów kości udowych, których małe średnice wskazywały wyraźnie na płeć żeńską, co potwierdziły też analizy budowy miednicy i czaszki. Dodatkowym dowodem były widoczne również na skanach zmumifikowane piersi oraz żeńskie organy płciowe. Bliższe badania wykazały, że kobieta prawdopodobnie zmarła na raka, pomiędzy 20. a 30. rokiem życia. Tajemnicza Dama miała 158–159 cm wzrostu. Dane tomograficzne ujawniły, iż kobietę poddano najdroższemu i najbardziej skomplikowanemu procesowi mumifikacji, a jej uzębienie było w bardzo dobrym stanie, co świadczy o wysokim statusie społecznym i o dostępie do lepszej jakości pożywienia. Nie wiadomo natomiast, kim była, nie jest też znane miejsce jej pierwotnego pochówku, choć z istniejących przekazów wynika, że mumię wydobyto z królewskich grobowców w Tebach. Może to jednak być nieprawdziwa informacja. Nie jest również ustalony precyzyjnie czas, w którym żyła Tajemnicza Dama. Sposób mumifikacji wykonany przy użyciu najwyższych standardów techniki balsamierskiej wskazuje na czasy XXI i XXII dynastii (I tys. p.n.e.).

Czas trwania wystawy: 4.11.2022–5.03.2023

Kurator wystawy: dr Renata Abłamowicz

Koncepcja wystawy: Marzena Ożarek-Szilke, współkierownik projektu Warsaw Mummy Project, Klinika Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; dr Wojciech Ejsmond, współkierownik projektu Warsaw Mummy Project; dr Renata Abłamowicz, Muzeum Śląskie

Sonata Księżycowa

W sobotę 5 listopada o godzinie 17:00 zapraszamy na monodram Ireny Jun – aktorki występującej w spektaklach Józefa Szajny, np. w Replice – który odegrany będzie w przestrzeni wystawy 100 x TeArt. Wolność Józefa Szajny.

O godzinie 19:00 rozpocznie się spotkanie z aktorką, które poprowadzi Agnieszka Koecher-Hensel.

Spektakl dla jednego aktora z udziałem Ireny Jun w 1967 roku wyreżyserował Józef Szajna. Monodram grany jest przez nią od niemal 50 lat. Kanwę literacką stanowią teksty współczesnych poetów greckich, Stare domy Yannisa Ritsosa oraz Drozdy laureata Literackiej Nagrody Nobla Jorgosa Seferisa.

SONATA KSIĘŻYCOWA IRENA JUN, FOT. JACEK ŚWIERCZYŃSKI

Poetycki monolog starej kobiety, która zajęta jest wspominaniem życia, przemijania, w rozpadającym się domu.

Za swą rolę Irena Jun została uhonorowana nagrodami i wyróżnieniami, m.in. na Wrocławskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora, a także na Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”.

Bilety w cenie 9 zł do nabycia w kasach Muzeum oraz na stronie internetowej muzeumslaskie.pl w sekcji Kalendarz wydarzeń.

Koncert {oh!} Orkiestry Historycznej

W niedzielę 6 listopada o godzinie 18:00 zapraszamy na kolejny koncert z cyklu URODZINOWA (ZA)DYSZKA, z okazji 10. urodzin {oh!} Orkiestry!

{oh!} Orkiestra została założona w 2012 roku w Katowicach przez grupę instrumentalistów – entuzjastów i miłośników muzyki dawnej – skupionych wokół koncertmistrzyni Martyny Pastuszki. W ciągu dziewięciu lat działalności dynamicznie i konsekwentnie rozwijający się zespół, kształtowany artystycznie przez swoją charyzmatyczną liderkę, wypracował sobie pozycję wiodącej orkiestry muzyki dawnej w Polsce, a w opinii krytyków występy {oh!} Orkiestry rozpatrywane są w kategorii nie tylko koncertów, ale prawdziwych muzycznych wydarzeń. Obecnie {oh!} Orkiestra współpracuje z najważniejszymi polskimi instytucjami i festiwalami, doceniana jest także na arenie międzynarodowej, co potwierdzają występy w najważniejszych salach koncertowych i podczas największych festiwali w Europie.

oh orkiestra historyczna fot. Magdalena Hałas

Program:

Giorgio Gentili – Concerti a 4 (wybór)

Wykonawcy:

{oh!} Orkiestra

Martyna Pastuszka – skrzypce, prowadzenie

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasach Muzeum oraz na stronie internetowej muzeumslaskie.pl w sekcji Kalendarz wydarzeń.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024