Czytasz: Koncern przyznaje, że sfałszowano dane o leku

Koncern przyznaje, że sfałszowano dane o leku

Zidentyfikowano badacza odpowiedzialnego za fałszowanie danych o tym leku onkologicznym.

Kompania farmaceutyczna AstraZeneca wycofuje doniesienie dotyczące skuteczności leku akalabrutynibu i przyznaje, że część opublikowanych danych była sfałszowana - donosi 
onkoserwis Polskiej Ligi Walki z Rakiem, za retractionwatch.com

Akalabrutynib to inhibitor kinazy tyrozynowej Bruton (Btk). Jest nowym lekiem, którego skuteczność jest obecnie oceniana w licznych badaniach klinicznych I i II fazy, zarówno w nowotworach litych jak i hematologicznych.

Opublikowana nota wycofuje artykuł z sierpnia 2015 roku (Cancer Research), będący raportem z przedklinicznych badań na mysim modelu raka trzustki. Przeprowadzone wewnątrz firmy dochodzenie wykazało, że część opublikowanych tam wyników nie ma pokrycia w danych źródłowych lub istotnie się od nich różni.

W toku dochodzenia zidentyfikowano badacza odpowiedzialnego za fałszowanie danych. W związku z wykazaniem skuteczności i bezpieczeństwa badanego leku w badaniach I/II fazy (publikacja w New England Journal of Medicine) firma kontynuuje toczące się próby kliniczne i zapewnia o bezpieczeństwie leczonych w nich chorych.

Czytaj więcej

Komentarze