Czytasz: Komu poświęcony został 2018 rok?

Komu poświęcony został 2018 rok?

2018 będzie rokiem stulecia odzyskania niepodległości, harcerstwa oraz praw kobiet. Ale to nie koniec.

Decyzją Sejmu RP w tym roku w sposób szczególny zostaną upamiętnione: Powstanie Wielkopolskie, Konfederacja Barska oraz prawa kobiet. Dodatkowo patronami 2018 r. będą także Zbigniew Herbert, Irena Sendlerowa i abp Ignacy Tokarczuk. To jednak nie koniec.  Decyzją radnych Sejmiku Województwa Ślaskiego, 2018 będzie Rokiem 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego, a także Rokiem Profilaktyki Raka Piersi.

100-cie niepodległości

- 11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata - czytamy w uchwale Sejmu ustanawiającej 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Sejm wyraził nadzieję, że wzorem Ojców Niepodległości - Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego - Polacy porzucą spory, by wspólnie świętować ten radosny Jubileusz w jedności i pojednaniu.

Na Śląsku 2018 rokiem harcerstwa

Radni Sejmiku rok 2018 poświęcili Związkowi Harcerstwa Polskiego, który jak czytamy w uchwale "od prawie 100 lat realizuje misję wychowawczą wśród dzieci i młodzieży kładąc nacisk na takie wartości jak patriotyzm, wolność, braterstwo, przyjaźń, wiara, praca".

- Doceniając starania i troskę o wychowanie pokoleń młodych Polaków Sejmik Województwa Śląskiego postanawia ogłosić rok 2018 Rokiem 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego - czytamy w uchwale Sejmiku.

kobiecy 2018 

Ustanowienie 2018 Rokiem Praw Kobiet ma związek z 100. rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych. 28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, określający, że wyborcą jest każdy obywatel państwa, bez względu na płeć. Ponadto do Sejmu mogli być wybierani wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze.

- Wyrażamy uznanie pierwszym parlamentarzystkom: Gabrieli Balickiej, Jadwidze Dziubińskiej, Irenie Kosmowskiej, Marii Moczydłowskiej, Zofii Moraczewskiej, Annie Piaseckiej, Zofii Sokolnickiej i Franciszce Wilczkowiakowej oraz wszystkim orędowniczkom walki o równouprawnienie - napisano w uchwale Izby.

Na Śląsku rok 2018 ma być okazją do promowania profilaktyki raka piersi. Radni argumentowali, że w Polsce wciąż zbyt mało kobiet nie korzysta z badań profilaktycznych, które "podobnie jak w przypadku innych chorób nowotworowych są podstawową bronią pacjenta".

2018 niejedno ma imię

Decyzją Sejmu rok 2018 będzie również Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W uchwale Sejm podkreślił, że zwycięska walka w latach 1918-1919 stało się wielkim triumfem Polaków, dążących do wyzwolenia się z pruskiej niewoli.

Upamiętniona zostanie także 250. rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej -zbrojnego związku szlachty polskiej, utworzonego w Barze na Podolu 29 lutego 1768 r. w obronie wiary katolickiej i niepodległości.

Patronką przyszłego roku będzie Irena Sendlerowa. 12 maja 2018 r. minie 10. rocznica śmierci polskiej działaczki społecznej, która w czasie II wojny światowej jako kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom „Żegota” przyczyniła się do ocalenia z Holokaustu około 2 500 żydowskich dzieci. 

W 2018 r. przypada także 100. rocznica urodzin metropolity przemyskiego arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, który został uznany przez posłów za nieustępliwego obrońcę praw wiernych Kościoła i jednego z duchowych przywódców pokojowych zmagań narodu polskiego o niepodległość Ojczyzny. 

Patronem 2018 r. Sejm ustanowił również Zbigniewa Herberta. 28 lipca 2018 r. minie 20 lat od jego śmierci.

- Zbigniew Herbert, w epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia zawsze stał po stronie zasad: w sztuce - kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu - kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności. Samemu sobie i słowu. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń - zaznaczyli posłowie.

Czytaj więcej