Czytasz: Kompania Węglowa właśnie przestaje istnieć...

Kompania Węglowa właśnie przestaje istnieć...

...jako spółka. Wszystkie jej kopalnie przejęła PGG. A z samej KW wydzielono dwie nowe spółki.

Dwie nowe spółki - Nieruchomości KW i Holding KW zostały wydzielone z Kompanii Węglowej. Ta jako spółka przestaje istnieć - została właśnie wykreślona z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Do Spółki Restrukturyzacji Kopalń trafiła pozostała część.

Przepomnijmy, wszystkie zakłady górnicze oraz oddziały zaplecza technicznego Kompanii w 2016 roku przejęła Polska Grupa Górnicza. Od zeszłego roku KW nie prowadziła działalności wydobywczej.

Kompania była największa

Kompania Węglowa była polską spółką akcyjną z siedzibą w Katowicach. W latach 2003-2016 była największym przedsiębiorstwem górniczym w Europie. Obecnie Kompania Węglowa na bazie Zakładu Zagospodarowania Mienia (Bieruń) prowadzi działania związane z zagospodarowaniem majątku nieprodukcyjnego przekazanego z kopalń czynnych i likwidowanych oraz nadzorem nad Spółkami Grupy Kapitałowej KW SA.

W Kompanii Węglowej pracowało łącznie około 55 tys. osób. Roczna zdolność wydobywcza wynosiła około 40 mln ton. Spółka powstała w 2003 roku w miejsce zlikwidowanych pięciu Spółek Węglowych: Rybnickiej, Bytomskiej, Nadwiślańskiej, Rudzkiej i Gliwickiej. W jej skład weszły wtedy 23 kopalnie i 9 zakładów.

Zakłady produkcyjne Kompanii Węglowej w dniu 29 kwietnia 2016 zbyto do Polskiej Grupy Górniczej.

Czytaj więcej