Czytasz: Więcej pieniędzy na leczenie w 2017 roku

Więcej pieniędzy na leczenie w 2017 roku

Wydatki na świadczenia zdrowotne zwiększone zostaną o prawie 259,6 mln zł.

Jeszcze w 2017 roku pula środków na leczenie w NFZ ma zwiększyć się o 259,6 mln zł - przewiduje projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała ten dokument.

Będzie to kolejne i nieostatnie w tym roku zwiększenie środków w dyspozycji NFZ w 2017 roku.

Wydatki na świadczenia zdrowotne zwiększone zostaną o prawie 259,6 mln zł, a kwota ta będzie rozdysponowana według algorytmu podziału środków między oddziałami wojewódzkimi Funduszu: dolnośląski NFZ ma otrzymać 19,5 mln zł, kujawsko-pomorski - 14 mln zł, lubelski - 14,7 mln zł, lubuski - 6,7 mln zł, łódzki - 17,7 mln zł, małopolski - 22,4 mln zł, mazowiecki - 37,5 mln zł, opolski - 6,3 mln zł, podkarpacki - 13,8 mln zł, podlaski 7,9 mln zł, pomorski - 15 mln zł, śląski - 31,6 mln zł, świętokrzyski - 8,7 mln zł, warmińsko-mazurski - 9,1 mln zł, wielkopolski - 23,4 mln zł, zachodniopomorski - 11,3 mln zł.

Jak informuje NFZ, kwoty przypadające poszczególnym oddziałom wojewódzkim przeznaczone są na finansowanie tzw. nielimitowanych i ratujących życie świadczeń opieki zdrowotnej (np. leczenie zawałów serca), które zostały wykonane, ale niesfinansowane w 2017 r. oraz w latach poprzednich.

Wiceminister zdrowia Piotr Gryza, który nadzoruje działalność NFZ, zaznaczył, że nie jest to jedyne zwiększenie tegorocznych wydatków NFZ, które będą przeznaczone na zapłatę świadczeń, w tym ponadlimitowych, wykonanych w 2017 r. Przypomniał, że wcześniej uruchomiony został fundusz zapasowy, natomiast Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy zwiększającej pulę środków w dyspozycji NFZ.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej prezes NFZ może dokonać zmiany planu finansowego NFZ w przypadku zaistnienia sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zatwierdzenia lub ustalenia planu.

Plan finansowy NFZ sporządzany jest co roku. Prezes Funduszu przygotowuje jego projekt na podstawie sporządzonej – w porozumieniu z ministrami finansów oraz zdrowia – prognozy przychodów i kosztów NFZ na kolejne lata oraz projektów planów finansowych poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ. Każda zmiana planu wymaga zgody sejmowych komisji: zdrowia i finansów publicznych, a następnie zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministra Finansów.

Plan NFZ na 2017 rok pierwotnie zakładał budżet na leczenie i profilaktykę w wysokości niemal 76 mld zł. (PAP)

autor: Danuta Starzyńska-Rosiecka

Czytaj więcej