Czytasz: Kolonia Zgorzelec do remontu! Uzyskano środki na modernizację

Kolonia Zgorzelec do remontu! Uzyskano środki na modernizację

W ramach modernizacji Kolonii Zgorzelec nowe oblicze zyska 14 budynków.

Według założeń, prace remontowane zostaną wykonane w 14 budynkach, o numerach: 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 25, 27, 28, 31, 32 i 35. To budynki, które już jakiś czas temu zostały wyłączone z użytkowania. Pojawiły się na nich napisy "zakaz wstępu". 

 

Planowane prace zakładają remont klatek schodowych, piwnic i dachów. Dodatkowo, w każdym mieszkaniu mają zostać zamontowane sanitariaty, a także instalacja centralnego ogrzewania. Do budynków zostanie doprowadzony gaz, wymienione zostaną również okna i drzwi.

Nowe oblicza zyska także teren wokół budynków - ma bowiem zostać uporządkowany i oświetlony.

Dodatkowo, jeden z budynków zostanie przeznaczony na potrzeby organizacji pozarządowych. To wynik konsultacji społecznych, w trakcie których mieszkańcy sygnalizowali, że brakuje im miejsca, gdzie mogliby się spotykać i wspólnie spędzać czas. Zadaniem organizacji pozarządowych będzie m.in. integracja osób zamieszkujących tę dzielnicę.

- W marcu 2016 roku Kolonia Zgorzelec została włączona do podobszaru rewitalizacji. Występuje tu spore nawarstwienie problemów społecznych: bezrobocie, wykluczenie społeczne i degradacja tkanki mieszkaniowej. Latem (2016 r.) odbył się tam cykl konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy wypracowywali wizję osiedla na najbliższe lata. Ma być ono „zacisznym i spokojnym miejscem, korzystającym z potencjału dziedzictwa historycznego Śląska oraz nowoczesnych rozwiązań w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa, wysokich standardów mieszkaniowych, a także życia oraz oferty rekreacyjnej” - informują przedstawiciele miasta.

Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył na rewitalizację Kolonii Zgorzelec 28 mln złotych. Prace mają się zakończyć w 2021 roku.

Kolonia Zgorzelec znajduje się w w Bytomiu–Łagiewnikach i składa się z 34 familoków. Została wybudowana w latach 1897 - 1901 przez Huberta von Tiele-Wincklera dla pracowników pobliskiej Huty Hubertus (po wojnie Zygmunt). To przykład zespołu urbanistyczno-architektonicznego z okresu rozwoju przemysłu na Górnym Śląsku.