Czytasz: Kolejne zmiany przed szczytem klimatycznym

Kolejne zmiany przed szczytem klimatycznym

Teren parku i pomnika Powstańców Śląskich wyłączony z użytku.

Szczyt Klimatyczny, który przyciągnie do Katowic 30 tys. delegatów ze 196 krajów, wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu – w szczególności w Strefie Kultury i jej sąsiedztwie. 

W związku z wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji Prezydent Miasta Katowice wydał dzisiaj Zarządzenie Porządkowe, na mocy którego w dniach 25.11.2018 – 15.12.2018 z użytkowania wyłączony zostaje teren Placu i Parku przy Pomniku Powstańców Śląskich.

– Rejon Parku i Pomnika Powstańców Śląskich na wniosek Policji zostanie zabezpieczony na wypadek ewentualnej konieczności ewakuacji uczestników szczytu klimatycznego. Teren ten jest dużą przestrzenią, ulokowaną blisko miejsca obrad, a jednocześnie jej wyłączenie nie koliduje z życiem miasta – wyjaśnia Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta Katowice.

Zarządzenie wprowadza na tym terenie zakaz wchodzenia i przebywania osób, co zostanie odpowiednio oznakowane w miejscach wejścia do Parku i pod Pomnik Powstańców Śląskich.

Obszar ten z uwagi na swoje położenie i powierzchnię zostaje przeznaczony do ewentualnej ewakuacji uczestników Szczytu Klimatycznego, a za jego zabezpieczenie odpowiadać będzie Policja.

Czytaj więcej