Silesion.PL

serwis informacyjny

Kolejne remonty drogowe w Katowicach.  

Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow w Katowicach na temat kolejnych remontow drog

Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow w Katowicach na temat kolejnych remontow drog

Na początku lipca zapowiadaliśmy finalizację kolejnych przetargów dotyczących remontów dróg.  Po sprawnie przeprowadzonej procedurze przetargowej i podpisaniu umów z wykonawcami, jeszcze w tym tygodniu – przy sprzyjających warunkach atmosferycznych – rozpoczną się cztery realizacje. Okres wakacyjny szczególnie sprzyja takim pracom. Dzięki mniejszemu natężeniu ruchu drogowego wszelkie zmiany w organizacji czy miejscowe ograniczenia są mniej odczuwalne przez mieszkańców. 

Na ul. Granicznej, od ul. Pułaskiego do ul. Ofiar Katynia, rozpocznie się przebudowa nawierzchni jezdni (jezdnia północna, czyli po stronie sklepu LIDL) oraz wymiana nawierzchni parkingów w rejonie budynków nr 49, 53, 57, 61. Zakres prac obejmować będzie wymianą istniejącej zniszczonej nawierzchni asfaltobetonowej na nową. Planowany termin realizacji, jeśli warunki atmosferyczna na to pozwolą, to 10 dni od dnia 27.07. Wykonawcą prac jest wyłoniona w przetargu firma Drogopol z Katowic a wartość zamówienia wynosi około 761 tysięcy złotych. 

28.07 rozpocznie się przebudowa nawierzchni jezdni ul. Tysiąclecia, na odcinku od Ronda im. Karola Stryi przy ul. Mieszka I do ronda im. Sybiraków przy ul. Chrobrego. Zakres prac obejmować będzie wymianę istniejącej zniszczonej nawierzchni asfaltobetonowej na nową. Planowany termin realizacji prac przewiduje się na 10 dni od dnia. Wykonawcą prac jest wyłoniona w przetargu firma Romus z Katowic, a wartość zamówienia to ponad 393 tysiące złotych. 

W najbliższy weekend odbędzie się awaryjna wymiana nawierzchni jezdni na Drogowej Trasie Średnicowej (trasa Nikodema i Józefa Reńców) na Estakadzie od strony Chorzowa w kierunku centrum Katowic. Zakres prac obejmować będzie wymianę istniejącej, zdeformowanej nawierzchni jezdni dwóch pasów ruchu (zniwelowanie deformacji w rejonie przyczółka wiaduktu).  Planowany termin realizacji prac przewiduje się na jedną noc z piątku na sobotę 29.07/30.07. Wykonawca jest prac firma Romus z Katowic, a wartość zamówienia to 75.000 zł 

Na Drogowej Trasie Średnicowej (trasa Nikodema i Józefa Reńców) na dwóch odcinkach, tj. z kierunku Chorzowa od zjazdu na ul. Gałeczki do kładki dla pieszych (rejon MAZAK) oraz z kierunku Centrum na wysokości CH AUCHAN, zostanie przeprowadzone uszorstnienie  nawierzchni jezdni. Proces ten realizuje się poprzez użycie warstwy nowoczesnej emulsji emulsją asfaltowej, zmieszanej w odpowiednich proporcjach z kruszywem w celu stworzenia odpowiedniej powierzchni o właściwościach przeciwpoślizgowych. Planowany termin realizacji prac przewiduje się na 10 dni od dnia 30.07. Wykonawca prac firma ROMUS z Katowice, a wartość zamówienia to ponad 900 000 złotych 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author