Czytasz: Kolejna odsłona bitwy o samorząd!

Kolejna odsłona bitwy o samorząd!

Sejmik Województwa Śląskiego zaskarży decyzję wojewody.

Rząd wprowadził zmiany w ustawie o ochronie środowiska pozwalające na przejęcie władzy nad Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska. W czerwcu Sejmik wprowadził zmiany w statucie, dzięki którym gwarantuje sobie wymóg jednomyślności wszystkich pięciu członków zarządu WFOŚiGW.

W lipcu wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wszczął postępowanie nadzorcze dotyczące przyjętego statutu. Zakwestionowano w nim m.in. zapis dotyczący jednomyślności członków zarządu Funduszu. Już po trzech dniach wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność przyjętych zapisów. W czasie czwartkowej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni przyjęli uchwałę w sprawie skargi na rozstrzygniecie nadzorcze wojewody śląskiego. Spór rozstrzygnie sąd administracyjny.

Skąd ten upór sejmiku?

Zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy Prawo o ochronie środowiska, realną kontrolę nad Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejmuje władza centralna. W województwie śląskim, wojewoda Jarosław Wieczorek. Jednocześnie jednak odpowiedzialność za funkcjonowanie WFOŚ jako spółki samorządowej spoczywa na marszałku. Nowe zasady funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych pozwalają na zawieszenie władz samorządowych a nawet wprowadzenie zarządu komisarycznego w przypadku wykazania niegospodarności.

W oparciu o te przepisy realny jest scenariusz przejęcia władzy np. w urzędzie marszałkowskim poprzez wykazanie niegospodarności spółki podległej Zarządowi Województwa rzeczywiście zarządzanej przez przedstawicieli władzy centralnej.

Czytaj więcej

 

Komentarze
To cię zainteresuje