Czytasz: “Warto rozmawiać”
Urząd Marszałkowski chwali się nowym projektem.

Wyścig na "dialogi"

Przedstawiciele województwa śląskiego, zarówno Urzędu Wojewódzkiego jak i Urzędu Marszałkowski wielokrotnie podkreślały potrzebę dialogu. Niedawno, w grudniu 2016 roku, wojewoda Wieczorek powołał do życia Społeczną Radę Gospodarczą. Wcześniej na początku ubiegłego roku marszałek Saługa powołał swoją Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego. I tu i tu zasiadają eksperci - akademicy, naukowcy przedsiębiorcy, przedstawicieli instytucji publicznych. Projekt “Kierunek Śląski 3.0” jest inny - tutaj głos mieli mieszkańcy województwa. Tym razem, to “władza” miała słuchać. Taki był zamysł twórców.

- To innowacyjny projekt, który daje głos obywatelom. Nie było niczego na taką skalę do tej pory - mówił podczas spotkania z dziennikarzami Wojciech Saługa, marszałek województwa. - “Kierunek 3.0” ma być kluczem do odczytania istniejących już strategii i ich wdrażania.

Spotkania w 15 miastach. Setki osób z różnych środowisk. W trakcie spotkań zbierano opinie, doświadczenia i spostrzeżenia mieszkańców związane z rozwojem regionu i tym, jak go oceniają. Ponad 100 pomysłów przekutych w 30 konkretnych projektów, które dołączyły do 28 z poprzedniego roku. W sumie 58 pomysłów na poprawę i ulepszenie regionu.

Jakie projekty? Kiedy efekty?

Główny nacisk położono na trzy aspekty. Edukację, wspólną naukę i międzysektorowe rozmowy. Nie chodzi tylko o uczenie się młodzieży, dzieci, ale od siebie wzajemnie.

- Jesteśmy głodni wiedzy. Jest potrzeba, aby się spotykać, rozmawiać i uczyć się od siebie wzajemnie - mówił Saługa - Ważne jest to, że przedstawiciele różnych sektorów chcą ze sobą rozmawiać, np. rewitalizacja z kulturą, albo kultura z biznesem. Tylko tak możemy osiągnąć efekt synergii i iść dalej.

Zgłoszone pomysły podzielono w sumie na sześć tematycznych obszarów. Wśród nich - aktywność przedsiębiorcza i innowacje na rzecz nowej gospodarki, rewitalizacja regionu, przyjazny transport i energetyka, kompetencje zawodowe, aktywność obywatelska, Metropolizacja Aglomeracji Górnośląskiej. Ostatni obszar to różnorodność i bogactwo kulturowe.

Pomysł z kampanii marszałka zgłoszony przez mieszkańców regionu, czyli budżet obywatelski dla całego województwa, może stać się rzeczywistością. Modernizacja Parku Śląskiego, tak aby stał się miejscem spotkań i jedną z wizytówek regionu. “Czyste powietrze”, czyli kolejna odsłona walki ze smogiem przez szereg działań edukacyjnych i dofinansowanie rozwiązań ograniczających niską emisję. Wśród projektów społecznych znalazły się także utworzenie Centrum Dizajnu Społecznego i Przedsiębiorczego, czy wzorem Szlaku Zabytków Techniki “modernizacja” istniejącego od lat Szlaku Orlich Gniazd.

- Wierzę, że ten dokument będzie żyć wiecznie i nigdy się nie zakończy. - stwierdził marszałek Saługa - Naszym celem jest doprowadzenie tych pomysłów do studium wykonalności.

“Burmistrz może (naj)więcej?”

Nad częścią merytoryczną projektu czuwała warszawska Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”. W opinii badaczy to pierwszy w Polsce przeprowadzony na skalę całego województwa proces partycypacji.

- To jest wielki eksperyment opierający się na rozmowie z mieszkańcami. Niby nic nowego, a jednak - mówi Jan Jakub Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. - Czasem zapominamy jak wiele mogą miasta, bo to one mogą w lepszym stopniu mobilizować mieszkańców.

“Województwo poleciało na drzwiach od stodoły”

W spotkaniach udział brali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, eksperci z różnych dziedzin, samorządowcy, aktywiści i mieszkańcy. Co świadczy o sukcesie konsultacji - jej uczestnicy zostawiali po "lunchu" - mówi z uśmiechem Wygański i dalej chcieli pracować. Zaskakujące zarówno dla urzędników jak i badaczy jest fakt, że ludzie chcą rozmawiać to po pierwsze, a po drugie - chcą to robić “międzysektorowo”. “Z tej mieszanki może wyjść coś fajnego” - mówił z zapałem Saługa. 

- Innowacyjne dla uczestników było to, że ludzie pracowali warsztatowo. Spotkania nie polegały tylko na tym, że ktoś kogoś o czymś informował, tylko pytał - mówi Jan Jakub Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. - Bardzo bym chciał, żeby inne województwa poszły tą drogą dialogu.

Przed przyszłością dokumentu strategicznego "Kierunek Śląskie 3.0" najtrudniejsza próba. Do projektu wkraczają nowi uczestnicy. Jak mówią badacze może się okazać, że część z nich nie będzie chciała aktywnie działać tylko przyglądać się z boku.

Dziś w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyło sie spotkanie z zainteresowanymi stronami - z samorządowcami, ludźmi kultury, biznesu i aktywistami.

- Teraz potrzebne jest odpowiednie zarządzanie energią - dodaje z uśmiechem Wygnański.

Czytaj więcej