News

Kiedy wyniki egzaminu zawodowego 2018?

Pisałeś egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie? Sprawdź, kiedy wyniki

Kiedy wyniki egzaminu zawodowego 2018?

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2018 zostaną ogłoszone w 23 marca 2018 roku.

Uczniowie i absolwenci szkół zawodowych będą mogli odebrać wyniki egzaminu zawodowego 2018 oraz świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie w szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora.

Gdzie odebrać wyniki egzaminu zawodowego 2018?

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu zawodowego, powinni się zgłosić po wyniki egzaminu zawodowego 2018 i świadectwa do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu zawodowego.

W przypadku gdy absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego 2018 – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.

Wyniki egzaminu zawodowego 2018 nie na telefon

Ze względu na ochronę danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Na pisemny wniosek zdającego wyniki egzaminu zawodowego 2018 i świadectwa zostaną wysłane pod wskazany adres przesyłką poleconą.

Czytaj więcej

Napisz do autora w.stech@silesion.pl
Zmiana kategorii na: MODA I URODA