Czytasz: Kiedy jest Barbórka?
Górnicy świętują w grudniu.

Barbórka, inaczej zwana Dniem Górnika, to uroczyste, tradycyjne święto górników. Podczas Barbórki organizowane są odświętne górnicze koncerty, pochody, akademie i spotkania. Barbórka rozpoczyna się uroczystą mszą w kościele lub cechowni, przy figurze św. Barbary, zwykle wczesnym rankiem.

Kiedy jest Barbórka 2017? Nie zapomnij 4 grudnia złożyć życzeń górnikom

Barbórka 2017. Świętują nie tylko górnicy

Tego dnia można podziwiać orkiestry górnicze, które maszerując odgrywają hymny. Poza górnikami, w dniu św. Barbary z Nikomedii świętują również geolodzy i inne osoby wykonujące zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych. Św. Barbara jest patronką dobrej śmierci i trudnej pracy.

Barbórka 2017 na kopalni Halemba:

Kiedy jest Barbórka 2017?

Barbórka 2017 DATA: Barbórka 2017 przypada 4 grudnia. Data Barbórki jest niezmienna, święto górników obchodzone jest każdego roku tego samego dnia. W 2017 roku Barbórka wypada w poniedziałek. Tego dnia oprócz górników świętują oczywiście Barbary.

Barbórka ma także inną nazwę, niektórzy traktują 4 grudnia jako Dzień Górnika.

Barbórka 2017 to także karczmy piwne

W dniach poprzedzających Barbórkę organizowane są tzw. karczmy piwne, w których biorą udział górnicy oraz osoby związane z górnictwem (emeryci, pracownicy firm kooperujących z kopalniami, naukowcy z wydziałów górniczych wyższych uczelni oraz osoby tam studiujące). Karczmy piwne przeznaczone dla dozoru górniczego organizowane są przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG). Odpowiednikiem karczmy piwnej są organizowane dla kobiet tzw. combry babskie.

Skąd się wzięły karczmy piwne?

Karczmy piwne, wbrew powszechnej opinii, nie mają długiej tradycji - pojawiły się na stałe w latach 80. XX wieku (wcześniej, w poprzedniej dekadzie, odbywały się tzw. spotkania gwarków przy piwie). Do tego okresu Barbórka była uroczystością religijno-rodzinną, bez zakrapianych imprez tylko dla górników. Według dr Beaty Piechy-von Schagen władze Polski Ludowej organizując świeckie imprezy chciały zmniejszyć ich religijny charakter. Również combry babskie w dzisiejszej formie to tradycja świeża, z lat 90. XX wieku, niemająca nic wspólnego z oryginałem - imprezą zapustną.

Karczma piwna odbywa się według pewnego, stałego, rytuału. Uczestnicy zasiadają przy dwóch długich stołach, starsi (stare strzechy) oraz młodsi (młode strzechy), dzielą się na tzw. tablice lewą i prawą, współzawodniczą ze sobą na punkty, władzę nad tablicami sprawują tzw. Kontrapunkty powoływani przez Wysokie Prezydium w sprawach piwnych i nie tylko piwnych, nigdy nieomylne. Karczma oficjalnie rozpoczyna się odśpiewaniem hymnu górniczego. Podczas biesiady śpiewane są pieśni i piosenki górnicze, opowiada się dowcipy, zasłużonych nagradza się szpadami górniczymi, wręczane są również prezenty nawiązujące w jakiś sposób do śmiesznych wydarzeń mających miejsce od ostatniej biesiady.

Karczmy piwne, czyli górnicy na galowo

Górnicy podczas karczmy piwnej są obowiązkowo ubrani w mundur górniczy. Za nieprawidłowo skompletowany mundur, np. za źle dobrane skarpetki, Górnicze wysokie prezydium karze zakuciem w dyby lub wypiciem piwa z solą.

Nowi adepci przyjmowani są uroczyście do braci górniczej zwyczajem wywodzącym się z średniowiecza, najpierw odbywa się ślubowanie, następnie ma miejsce symboliczny skok przez skórę, którą trzyma dwóch seniorów stanu górniczego oraz uderzenie szpadą po ramieniu adepta przez Lisa major, który następnie przypasowuje górnikowi skórę i w tej chwili jest przyjęty do stanu górniczego. Ta tradycja wywodzi się z uczelni górniczej w Leoben, skąd polscy studenci przywieźli ją do Galicji. Najpierw pojawiła się w Krakowie, a po II wojnie światowej na Śląsku.

Barbórka 2017 z premier Beatą Szydło w Rudzie Śląskiej:

Czytaj więcej

Komentarze
To cię zainteresuje