Czytasz: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna „zainwestowała”... w kandydata PiS

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna „zainwestowała”... w kandydata PiS

Miał być konkurs, wyszła kampania. Kto zatwierdził „plakaty wyborcze” z logiem spółki?

Spółka kontrolowana przez premiera zdecydowała się na bardzo ryzykowną „inwestycję”. To w świecie biznesu skok na główkę do pustego basenu. KSSE wsparła akcję „Lepsze miasto - BB 2022”. Ta okazała się kampanią wizerunkową Przemysława Drabka, dziś oficjalnego kandydata PiS na prezydenta Bielska-Białej. Plakaty łudząco podobne do tych stosowanych w kampanii wyborczej rozwieszono w całym mieście. Głównym partnerem akcji był gigant inwestycyjny, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jak to możliwe, że spółka, która ma do dyspozycji armię prawników tak beztrosko potraktowała wykorzystanie swojego cennego wizerunku? Nikt w KSSE nie protestował.

Plakat promujący akcję "Miasto na lepsze"

Specjalna Strefa Korzyści

Specjalne Strefy Ekonomiczne w całym kraju odpowiadają za przyciąganie inwestorów. Dzięki specjalnym regulacjom, przedsiębiorcy prowadzący swoje biznesy w ramach strefy mogą liczyć na ulgi podatkowe. Inwestycje liczone są nie w milionach, ale w miliardach złotych. Katowicka strefa z roku na rok bije kolejne rekordy. Dziś jest liderem, nie tylko polskim. Trzykrotnie uznana została za najlepszą w Europie. W ramach KSSE działa już ponad 300 przedsiębiorstw. Te w regionie zainwestowały około 31 mld złotych, a licznik wciąż bije.  Korzyści są po stronie przedsiębiorców, samej strefy, ale przede wszystkim miast, które zyskują dodatkowe inwestycje i miejsca pracy. Niemal wszędzie.

Bielska wpadka KSSE

W Bielsku-Białej KSSE na szali postawiło wizerunek swój i wiceprzewodniczącego rady miasta, Przemysława Drabka. W tej „inwestycji” korzyści są tylko po stronie kandydata PiS. KSSE zaliczyło co najmniej potężną wpadkę. A może świadomie wpisało się w kampanię prezydencką kandydata PiS? Jak uwierzyć w to, że spółka, która ma do dyspozycji armię prawników pozwoliła sobie na takie swobodne wykorzystanie swojego wizerunku?

Plakat promujący akcję "Miasto na lepsze"

- Plakatów, o które Pan pyta nie akceptował Dział Promocji i Marketingu KSSE, rzecznik prasowy i PR Manager KSSE, ani Zarząd Spółki. Podejmując partnerstwo nad konkursem „Lepsze miasto 2022” KSSE wyraziło zgodę na ekspozycję swojego logo na stronie internetowej konkursu oraz związanych z nim dodatkowych materiałach promocyjnych, nie partycypując w kosztach ich tworzenia, wykonania i ekspozycji - odpowiada nam Wioleta Witczak-Smolnik, rzecznik Strefy. - KSSE zastrzegła jednak w umowie z partnerem, że Stowarzyszenie Ecodrive będzie promować nazwę KSSE podczas wszelkich wydarzeń o charakterze promocyjnym i reklamowym związanych z konkursem przy założeniu, że kontekst w jakim nazwa KSSE zostanie użyta nie naruszy jej dobrego imienia. Zgodnie z zapisami umowy, Stowarzyszenie po zakończeniu działań konkursowych przedstawi KSSE także raport z wykonanych aktywności. Zarząd KSSE przeanalizuje zaistniałą sytuację i podejmie dalsze decyzje.  

Tę odpowiedź otrzymaliśmy pod koniec marca. Minęły dwa miesiące, a KSSE nadal "analizuje zaistniałą sytuację".

Plakat wyborczy Przemysława Drabka z 2014 roku

"Lepsze miasto" Przemysława Drabka

- Celem inicjatywy, która trwa od 20 lutego do 30 kwietnia 2018 r., jest wsparcie aktywności społecznej w tworzeniu projektów rozwojowych miasta - czytamy w odpowiedzi KSSE. - Rolą KSSE, jako podmiotu działającego również na terenie Bielsko-Białej, jest wsparcie merytoryczne konferencji i pomoc w organizacji profesjonalnego panelu eksperckiego.

"Miasto na lepsze" to hasło wyborcze Przemysława Drabka z 2014 roku. „Lepsze miasto - BB2022” miało być konkursem na wizję rozwoju Bielska-Białej. Był regulamin, nagrody pieniężne i laureaci. Była też kampania promocyjna. I to ona budzi najwięcej kontrowersji. Plakaty zamiast promować sam konkurs, promowały wizerunek wiceprzewodniczącego rady miasta Przemysła Drabka.

- To jest kampania stowarzyszenia Ecodrive i akcja pt. „Miasto na lepsze”. Wspieram ją i technicznie, i finansowo. Jej celem jest zbieranie pomysłów na poprawę miasta - mówił Silesion.pl, Przemysław Drabek.

- Dlaczego pan jest na tych wszystkich plakatach?

- Bo jestem patronem tej inicjatywy.

- Dlaczego na zdjęciach nie widnieje prezes stowarzyszenia Ecodrive lub KSSE?

- Proszę o to zapytać członków stowarzyszenia.

Czy KSSE wspiera aspiracje polityczne kandydata PiS?

Odpowiedzi ze strony stowarzyszenia nie otrzymaliśmy. Ale pytania, które nasuwały się niemal każdemu, nie zadał sobie nikt z KSSE. Miesiąc po zakończeniu akcji, komitet polityczny PiS oficjalnie ogłosił Przemysława Drabka kandydatem na prezydenta Bielska-Białej. Czy KSSE wspiera aspiracje polityczne kandydata PiS?

- KSSE nie zajmuje się polityką i nie jest partnerem żadnej politycznej kampanii wizerunkowej. Naszą domeną jest tworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Stawiamy na łączenie nauki z biznesem, budowanie partnerstwa w procesie inwestycyjnym, efektywną współpracę Polski z Zagranicą oraz wsparcie w zapewnianiu wysoko wykwalifikowanych kadr odpowiadających potrzebom rynku i naszych przedsiębiorców. Patronujemy inicjatywom, które realizują te cele - zapewnia Wioleta Witczak-Smolnik.

Czy plakaty z wizerunkiem Przemysława Drabka te cele realizują jest dyskusyjne. Nieoficjalnie, osoby związane z KSSE przyznają, że to była fatalna decyzja i strefa na tej akcji dużo straciła. Czekamy na oficjalne stanowisko KSSE w sprawie wykorzystania jej wizerunku. Kampania wyborcza, choć oficjalnie jeszcze się nie zaczęła, to nabiera rozpędu. O promocję swojego wizerunku wśród mieszkańców Bielska-Białej, kandydat PiS zadbał zawczasu. Pytaniem pozostaje, jak zachowa się KSSE? Szansę na stanowczą reakcję w czasie akcji już zmarnowała. Celowo?

Czytaj więcej