Czytasz: Strefa się rozrasta
Włączono nowe tereny do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

5,3 mld złotych inwestycji i utworzenie kilkunastu tysięcy nowych miejsc pracy to oczekiwane efekty poszerzenia największej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Pod koniec grudnia 2016 zaczęło obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów włączające do KSSE grunty o powierzchni ponad 269 ha, zwiększające jej powierzchnię o ponad 11%. Włączono grunty położone na terenach województw śląskiego i opolskiego. Jednocześnie wyłączono grunty o powierzchni ponad 3,45 ha. W wyniku zmian powierzchnia strefy będzie wynosić ponad 2614 ha.

W oparciu o przyjęte prognozy szacuje się, że na nowo włączonych do katowickiej strefy terenach w perspektywie najbliższych lat może powstać ok. 13,4 tys. nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ok. 5,3 mld złotych. Dzięki poszerzeniu KSSE, może pojawić się nawet 100 nowych projektów inwestycyjnych. Maksymalna łączna wielkość pomocy publicznej, jaka może zostać udzielona inwestorom realizującym projekty na nowych obszarach wynosi ok. 1,9 mld zł.

– Przykładem rozwijających się z sukcesem nowych lokalizacji są nasze tereny w Ujeździe, Zabrzu, Dąbrowie Górniczej lub Częstochowie, które wypracowały swoją markę  przyciągają kolejnych inwestorów. – mówi Piotr Wojaczek, prezes zarządu KSSE S.A. – Jestem przekonany, że podobny scenariusz uda się zrealizować na aktualnie włączanych terenach, choć zaznaczę iż przemiana terenu inwestycyjnego w tętniący inwestycjami park przemysłowy nie następuje od razu, a cały proces wymaga często dużych nakładów finansowych.

Włączane do KSSE grunty pozostają, poza dwoma przypadkami, własnością samorządów gmin i miast, na terenie których się znajdują, a także Skarbu Państwa, pozostając w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych oraz w użytkowaniu samorządów i prywatnych przedsiębiorców.  

Czytaj więcej