Czytasz: Katowice: Pracują nad nową trasą do północnej części miasta

Katowice: Pracują nad nową trasą do północnej części miasta

W przetargu na zaprojektowanie przedłużenia ul. Stęślickiego miasto wybrało już najlepszą ofertę.

Katowicki samorząd pracuje nad nową osią komunikacyjną wiodącą do północnej części miasta i tamtejszych terenów przewidzianych do zagospodarowania. W przetargu na zaprojektowanie przedłużenia ul. Stęślickiego miasto wybrało już najlepszą ofertę.

„To otwarcie centrum na północ, które wynika z dokumentów rozwojowych. Nasze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedstawiło konieczność jego poprowadzenia - biegnącego m.in. naturalnym śladem starej kolei” - powiedział PAP we wtorek prezydent Katowic Marcin Krupa.

 Chodzi upłynnienie ruchu w północnej części miasta, w której znajdują się m.in. tereny inwestycyjne Górnośląskiego Parku Przemysłowego (w miejscu dawnej huty cynku Silesia). Nowa droga ma powstać na terenie dzielnic Dąb i Wełnowiec-Józefowiec. 

Miasto prowadziło przetarg na zaprojektowanie tej inwestycji od połowy sierpnia. Spłynęło w nim pięć ofert. Z końcem ub. tygodnia miasto za najkorzystniejszą wybrało ofertę poznańskiej spółki Sweco Consulting, która zaproponowała cenę ponad 890 tys. zł (cena stanowiła 60 proc. kryterium oceny, pozostałą częścią było doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia). 

W marcowych konsultacjach społecznych miasto zasygnalizowało, że w tym roku powinno rozpocząć się opracowywanie dokumentacji projektowej docelowego wariantu przedłużenia ul. Stęślickiego - z uwzględnieniem jego realizacji w dwóch etapach. 

Na lata 2018-2020 Katowice przewidziały natomiast zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej i uregulowanie spraw terenowo-prawnych, a także realizację inwestycji - w zakresie jej pierwszego etapu. 

Etap ten miałby objąć budowę jednej jezdni przedłużenia ul. Stęślickiego (jako samodzielnie funkcjonującej drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową) na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Konduktorskiej, a także przebudowę ul. Słonecznej od przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Józefowskiej (z tamtejszym skrzyżowaniem). 

Realizowany później układ docelowy objąłby drugą jezdnię wraz z elementami infrastruktury technicznej, rozbudowę istniejącego odcinka ul. Stęślickiego do zakładanego przekroju dwóch jezdni po dwa pasy oraz budowę drogi od ul. Konduktorskiej do granicy z Siemianowicami Śląskimi. 

Według prezydenta Katowic droga ta mogłaby potem zostać poprowadzona dalej na północ, tworząc jedną z ważnych arterii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. „Chcemy iść dalej, przez kolejne miasta: Siemianowice Śląskie, Czeladź - aż do drogi krajowej nr 94. Powstałaby wówczas – myślę, że można ją tak nazwać – nowa, północna drogowa trasa średnicowa” - wskazał Krupa 

Katowice i Siemianowice porozumiały się ws. budowy łączących je dróg, mających też otworzyć dostęp do poprzemysłowych gruntów inwestycyjnych na ich pograniczu, w 2014 r. W podpisanym przez ówczesne władze miast liście intencyjnym znalazło się też założenie utworzenia na tak udostępnianym obszarze nowej dzielnicy. We wtorek Krupa uznał te plany za realne. 

„Choć wymaga to dużych działań związanych z przemianowaniem gruntów, z rewitalizacją całej tej przestrzeni” - zastrzegł. „Pamiętajmy, że to teren poprzemysłowy, ale to, co już udało się zrobić z pasywnymi budynkami Górnośląskiego Parku Przemysłowego to absolutny hit, bo to jedna z najlepszych powierzchni biurowych w naszym mieście, tym bardziej że proekologiczna i nastawiona na poszanowanie środowiska” - zaznaczył prezydent Katowic. 

„Czekamy na kolejne pomysły, nowe działania. Właściciele tego terenu mówią o powstaniu zupełnie nowej dzielnicy, tzw. nowych Katowic. Czekamy, bo mają to być nie tylko inwestycje biznesowe, ale też mieszkaniowe” - dodał. 

Część terenów na pograniczu Katowic i Siemianowic, po dawnej Hucie Silesia (w rejonie al. Korfantego i ul. Konduktorskiej w Katowicach) zagospodarowuje od 2005 r. Górnośląski Park Przemysłowy.(PAP)

Czytaj więcej