Czytasz: Strzały w Parku Kościuszki (ZDJĘCIA, VIDEO)

Strzały w Parku Kościuszki (ZDJĘCIA, VIDEO)

Niemcy wkraczają do Katowic. Opór stawiają powstańcy, harcerze i kolejarze. Tak wyglądała inscenizacja historyczna Wieża’39

Harcerze z Katowic po raz kolejny przypominają mieszkańcom Śląska o wydarzeniach z 4 września 1939 roku. Sama obrona katowickiej wieży była zaledwie epizodem. Jest jednak symbolem oporu polskich mieszkańców miasta. Bronili Katowic pomimo wycofania się wojsk polskich.

78. rocznica obrony Katowic

- Ustalenie dokładnego przebiegu wydarzeń jest niemożliwe. To, co przedstawimy  w naszej inscenizacji zgodne jest z faktami jakie udało się ustalić Instytutowi Pamięci Narodowej. Tam, gdzie występują niejasności mieszkańcy zobaczą jedną z prawdopodobnych wersji wydarzeń - mówi Małgorzata Dudek, Komendantka Hufca ZHP Katowice.

W Katowicach wojna rozpoczęła się wczesnym rankiem w piątek 1 września 1939 roku od nalotu trzech samolotów, które zrzuciły bomby w okolicy lotniska w Muchowcu. Wydarzenia, które stały się symbolem oporu jego mieszkańców miały miejsce w poniedziałek, 4 września.

INSCENIZACJA WIEŻA'39 

 

W niemieckich raportach z tego okresu zachowały się wzmianki o ostrzelaniu wkraczających wojskach niemieckich. Znaleziono także także fotografię dokumentująca ostrzał Wieży Spadochronowej przez niemiecką armatę.

Instytut Pamięci Narodowej w oficjalnym śledztwie zdołał ustalić, że walki obronne miały miejsce. W tym czasie w Katowicach nie było już wojska. Za broń chwycili powstańcy, harcerze oraz inni członkowie jednostek paramilitarnych.

DWIE WIEŻE SPADOCHRONOWE

Wieża spadochronowa w 1939 roku miała 50 metrów i była o 15 metrów wyższa niż ta, pod którą zebrali się dzisiaj mieszkańcy Katowic. Oficjalnym punktem obserwacyjnym założonym przez 73 pułku piechoty była od 24 sierpnia 1939r. była do 3 września 1939 roku. Skąd harcerze na wieży?

W marcu 1939r. ustalono że  w przypadku agresji na Polskę harcerze i harcerki będą wspierać armię tzw. pogotowiem wojennym.

Odwrót Wojska Polskiego z Górnego Śląska zarządzono w nocy z 2 na 3 września 1939 roku. Nie był jednak wynikiem pokonania GO „Śląsk” przez oddziały Wehrmachtu, ale ogólną sytuacją na froncie południowym. Po zakończeniu walk w Parku Kościuszki, walki trwały w centrum Katowic. Broniono Teatru Wyspiańskiego. W domu powstańca również wielu powstańców i harcerzy stawiało zaciekły opór. Ostrzelano wkraczający Wehrmacht w wielu miejscach miasta.

KONSEKWENCJE DLA MIESZKAŃCÓW

Za opór mieszkańców, władze niemieckie postanowiły Katowice „ukarać” zakazem nazywania jakiejkolwiek ulicy, bądź placu imieniem Adolfa Hitlera. Katowice jako jedno z nielicznych polskich miast w czasie okupacji nie miało Adolf Hitler Strasse, nie miało AdolfHitler Platz.

4 września w Katowicach przeprowadzono szereg egzekucji na polskich mieszkańcach miasta. Wsakzywani byli przez swoich sąsiadów. Około 80 Polaków rozstrzelano w bramie obok restauracji Sachera ulicy Zamkowej. Oprócz masowej egzekucji przy ul. Zamkowej członkowie Freikorpsu i wkraczającego wojska dopuszczali się zabójstw i egzekucji na terenie całego miasta i jego dzielnic.

Czytaj więcej