Czytasz: Katowice: dodatkowe miejsca w przedszkolach

Katowice: dodatkowe miejsca w przedszkolach

156 dodatkowych miejsc dla przedszkolaków oferuje miasto od nowego roku szkolnego.

Wolne miejsca znajdują się w miejskich przedszkolach: nr 41 w Kostuchnie oraz nr 66 z oddziałami integracyjnymi w Szopienicach. Nowo utworzone miejsca znajdują się zarówno w oddziałach ogólnodostępnych, jak i w oddziałach integracyjnych. A w przypadku MP nr 41 planuje się utworzyć również 4-osobowy oddział dla dzieci z autyzmem.

W sumie od września 2017 roku zostanie uruchomionych 9 dodatkowych oddziałów dla dzieci 3-4 letnich: 5 oddziałów w Miejskim Przedszkolu nr 41 przy ul. Koraszewskiego 6 i 4 oddziały w Miejskim Przedszkolu nr 66 przy ul. Brynicy 50.

Na dzieci czekać będą zajęcia z dogoterapii i hipoterapii, zajęcia z rytmiki, taneczne, sportowe, plastyczne, komputerowe, zajęcia z angielskiego, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, wyjazd na „Zielone Przedszkole”. Do tego nowoczesny sprzęt dydaktyczny i rehabilitacyjny, duży ogród z atrakcyjnie wyposażonym placem zabaw, posiłki przygotowane zgodnie z potrzebami dietetycznymi dzieci, wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Projekt obejmie też 289 dzieci, w tym z niepełnosprawnościami, które wezmą udział w atrakcyjnych zajęciach dodatkowych. Dyrektorzy MP 41 i MP 66 przeprowadzili badania ankietowe wśród rodziców. Wszyscy chcieli, by ich dzieci uczestniczyły w zajęciach uzupełniających. Rodzice oczekują oferty edukacyjnej na wysokim poziomie, dostosowanej do indywidualnych potrzeb dzieci. To właśnie zapewniają przedszkola nr 41 i 66.

Na utworzenie nowych miejsc i dodatkowe zajęcia miasto pozyskało ponad 6 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 12.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w roku szkolnym 2017/2018 pod tytułem „Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice” w ramach poddziałania 11.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Źródło: www.katowice.eu

Czytaj więcej