Czytasz: Katalońska wizja w sercu Katowic

Katalońska wizja w sercu Katowic

03:12
Zobacz jak wygląda nowy Wydział Radia i Telewizji w Katowicach. Dziś wielkie otwarcie!

To ma być nowy rozdział nie tylko w historii wydziału, ale całego Uniwersytetu Śląskiego. W Jublieusz 50-lecia UŚ Wydział Radia i Telewizji zaprasza do swojej nowoczesnej siedziby. Zajrzyj tam, zanim wnętrza odwiedzi wicepremier Jarosław Gowin, który zapowiedział swój udział w dzisiejszym święcie uniwersytetu.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA NOWY WYdZIAŁ RADIA I TELEWIZJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO:

Krystyna Doktorowicz o nowej siedzibie wydziału

Budynek mieście się przy ul. Pawła w Katowicach. Łączy nowoczesność ze śląską tradycją. Zaprojektowany został przez katalońską firmę Baas Arquitectura. Jego realizację i adaptację otoczenia wspierali specjaliści z Grupa 5 Architekci i Małeccy Biuro Projektowe.

Jego specyfiką jest wtłoczenie go między stare kamienice, a także połączenie nowej zabudowy z już istniejącą. Częścią fasady jest bowiem historyczna ceglana elewacja dawnej fabryki żarówek, którą uzupełnia ażurowa konstrukcja z pustaków ceramicznych.

- Prawdopodobnie jest to jedyna taka budowla na świecie. Jestem bardzo zadowolona z efektu końcowego – powiedziała dziekan Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz.

Obecna siedziba wydziału od 1978 r. mieści się w nieprzystosowanych do potrzeb nowoczesnego kształcenia pomieszczeniach dawnego hotelu na pograniczu Katowic i Siemianowic Śląskich.

 Budynek zaprojektowano na rzucie prostokąta z wewnętrznym atrium. Wokół wewnętrznego, niezadaszonego dziedzińca zlokalizowane są główne pomieszczenia wydziału: sala projekcyjno-filmowa i dwukondygnacyjne studio filmowe otoczone m.in. pracownią montażu, dźwięku, reżyserką czy przechowalnią sprzętu filmowego. Na pierwszym piętrze znajdą się pracownie fotograficzne, atelier z wyjściem na taras i ciemnia. Kolejne piętra to głównie sale wykładowe oraz pomieszczenia biurowe. 

Nowa siedziba katowickiej filmówki zlokalizowana jest w pobliżu obecnego kampusu uniwersyteckiego, przy ul. św. Pawła. Działkę pod budowę obiektu Uniwersytet Śląski otrzymał w 2011 r. od miasta Katowice w formie darowizny. To okolica – zwane też kwartałem ulic Pawła, Wodnej, Górniczej – wymaga jednak rewitalizacji. Temu ma też służyć nowy obiekt.

 

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - nazywany często katowicką filmówką lub katowicką szkołą filmową - powstał w 1978 r. Wśród dotychczasowych wykładowców wymienić można Krzysztofa Zanussiego, Jerzego Stuhra, Filipa Bajona, Magdalenę Piekorz oraz Macieja Pieprzycę.

 

fabryka żarówek w samym sercu wydziału

Krystyna Doktorowicz opowiada o swoim ulubionym miejscu nowej siedziby wydziału

Czytaj więcej