Czytasz: Podaruj dziecku piękną kartkę!

Podaruj dziecku piękną kartkę!

Zobacz wzory darmowych kartek na Dzień Dziecka.

Kartki na Dzień Dziecka 2018

Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony jest od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ. W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca.

Darmowe ekartki na Dzień Dziecka

Czego życzyć na Dzień Dziecka swoim pociechom? Zobaczcie najpiękniejsze życzenia. Życzenia na Dzień Dziecka można wpisać na okolicznościową kartkę lub wysłać sms-em.

Darmowe kartki na Dzień Dziecka 2018 - JPG

Darmowe kartki na Dzień Dziecka 2018 - PDF

Czytaj więcej