Czytasz: Niespodzianka od NFZ na... lotnisku w Pyrzowicach

Niespodzianka od NFZ na... lotnisku w Pyrzowicach

"To ułatwienie dla osób podróżujących z Katowice Airport. Coraz więcej z nich za granicę lata kilka razy w ciągu roku"

Nie przez pół roku, ale przez okres 12 miesięcy jest teraz ważna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dla większości pacjentów.

O tym, jakim udogodnieniem jest wydłużenie okresu ważności karty, będą mogli przekonać się pasażerowie udający się na wakacje z Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice. Do 24 marca na stanowisku Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, które stanęło w Terminalu B, podróżujący będą mogli uzyskać EKUZ.  

      

CZYTAJ WIĘCEJ: Jak wyrobić kartę EKUZ? Pobierz wniosek online!

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Lichtensteinie, Szwajcarii, Norwegii i Islandii) na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy tych krajów. EKUZ uprawnia do otrzymania świadczeń medycznych niezbędnych podczas pobytu czasowego.

14 lutego 2017 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA. Zgodnie z zapisami dokumentu, pracownikom, prowadzącym pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, rencistom, członkom rodzin i studentom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię EKUZ może być wydana  na okres 12 miesięcy. To nowość – wcześniej dla tej grupy pacjentów EKUZ ważna była przez pół roku.

– Wydłużenie ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego do 12 miesięcy to znaczące ułatwienie dla osób podróżujących z Katowice Airport szczególnie, że coraz więcej z nich za granicę lata kilka razy w ciągu roku np. w celach turystycznych – wyjaśnia wspólną z NFZ inicjatywę pod nazwą "EKUZ w lot" Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, zarządzającego Katowice Airport.

– Chcielibyśmy, aby Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego była stałym elementem bagażu uprawnionych pacjentów, ponieważ zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Z EKUZ w kieszeni możemy być pewni, że w razie konieczności skorzystania z opieki medycznej podczas tymczasowego pobytu w krajach UE/EFTA, będziemy mogli uzyskać takie same świadczenia medyczne, jak osoba ubezpieczona w systemie ubezpieczeń zdrowotnych tego państwa – tłumaczy Jerzy Szafranowicz, dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.

W 2015 roku Śląski OW NFZ wydał w sumie prawie 430 tys. Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, w 2016 r. – 470 tys., a od początku 2017 – już ponad 67,5 tys.

Czytaj więcej