Czytasz: Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży. Dlaczego chcą się zabić?

Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży. Dlaczego chcą się zabić?

Jak popełnić samobójstwo? Przede wszystkim zadzwoń pod numer 800 70 2222.

Samorząd Tychów rozpoczął kampanię służącą zwróceniu uwagi na problem samookaleczeń oraz prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży.

W ubiegłym roku Komenda Miejska Policji i Prokuratura Rejonowa w niespełna 130-tysięcznych Tychach prowadziły siedem postępowań w sprawie ośmiu prób samobójczych nastolatków pomiędzy 11 a 18 rokiem życia. Rok wcześniej w Tychach było jedno takie postępowanie, a w 2015 roku - dwa. Władze miasta chcą zwrócić uwagę na problem i wskazać narzędzia, które pomogą zapobiec tragediom młodych ludzi.

JAK SZYBKO I BEZBOLEŚNIE POPEŁNIĆ SAMOBÓJSTWO?

- Chcemy wyposażyć nauczycieli, rodziców i uczniów w niezbędne informacje mogące zapobiegać dramatycznym decyzjom dzieci. Chodzi zwłaszcza o pokazanie roli rozmowy, wysłuchania, przyjęcia trudnych uczuć dziecka, a także przedstawienie procedury poradzenia sobie z problemem, upowszechnienie instytucji wspierających – w szczególności bezpłatnych całodobowych numerów telefonów, pod którymi dyżurują terapeuci - wyjaśniła w czwartek dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Tychach Izabela Rodak.

Kampanię rozpoczęła konferencja adresowana do dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów szkolnych. Szkoły otrzymały materiały przygotowane specjalnie na potrzeby akcji, wśród nich prezentacje dla rad pedagogicznych czy na zebrania rodziców, a także scenariusze zajęć na lekcję wychowawczą.

Nie chce Ci się już żyć? Zajrzyj tutaj

Do 28 lutego materiały będą prezentowane na spotkaniach nauczycieli w szkołach, zaplanowano też dyskusje poświęcone tej problematyce. Po feriach zimowych rozpoczną się specjalne lekcje wychowawcze. Uczniowie otrzymają zakładki do książek z numerami bezpłatnych telefonów pomocowych. Miesiąc później temat będzie poruszony podczas szkolnych zebrań z rodzicami.

Na kwiecień zaplanowano indywidualne, dodatkowe działania w każdej szkole - takie, które społeczność szkolna uzna za pomocne i wskazane na swoim terenie, np. festyny, pikniki czy turnieje, dokumentowane przez uczniów w formie tzw. scrapbooka. Najbardziej zaangażowane w kampanię szkoły zostaną nagrodzone.

CHCESZ POPEŁNIĆ SAMOBÓJSTWO I SZUKASZ WSKAZÓWEK? KLIKNIJ

Zakończenie kampanii zaplanowano na 17 czerwca, kiedy w mieście obchodzony będzie Dzień Zdrowia. Dwa dni później, 19 czerwca, zwieńczeniem akcji będzie wykład prof. Małgorzaty Janas-Kozik, uznanej specjalistki w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, dotyczący samobójstw i samookaleczeń.

Ponadto na stronach internetowych tyskich szkół, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Miejskiego Centrum Oświaty pojawią się informacje, gdzie można szukać pomocy, wraz z niezbędnymi numerami telefonów oraz informacjami o kampanii.

Natomiast w ramach akcji "Drzwi otwarte" pedagodzy szkolni w każdy poniedziałek od 14.30 do 16.30 będą pełnili dyżury w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, co pozwoli na kontakt uczniów i rodziców z pedagogiem poza szkołą. Zgłoszenia od rodziców, dotyczące próby samookaleczania lub samobójstwa, są przyjmowane w poradni poza kolejnością, jako interwencja kryzysowa. (PAP)

autor: Marek Błoński

116 123 – Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym

22 425 98 48 – Telefoniczna pierwsza pomoc psychologiczna

116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

801 120 002 – Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

800 112 800 – „Telefon Nadziei” dla kobiet w ciąży i matek w trudnej sytuacji życiowej

Czytaj więcej