Czytasz: Już wkrótce ruszy budowa kolejnego odcinka obwodnicy Gliwic

Już wkrótce ruszy budowa kolejnego odcinka obwodnicy Gliwic

Docelowo cała południowa obwodnica Gliwic ma przebiegać na długości około 4 km.

Wielkimi krokami zbliża się podpisanie umowy z wykonawcą II etapu południowej obwodnicy Gliwic – konsorcjum firm Eurovia Polska oraz PRUiM. Przekazanie placu budowy powinno nastąpić jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Roboty prowadzone będą na łączniku od ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej – w śladzie ul. Okrężnej. Przewidywany koszt budowy tego odcinka obwodnicy wyniesie prawie 53,5 mln zł.

Inwestycja zakłada budowę południowej części obwodnicy miasta, a także przebudowę i rozbudowę układu drogowego pomiędzy ulicami Bojkowską i Pszczyńską wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dzięki realizacji prac zostanie wybudowany łącznik pomiędzy ul. Bojkowską i ul. Okrężną.

Ul. Bojkowska zyska tym samym dogodniejsze połączenie ze skrzyżowaniem autostrad A1 i A4, a nowe rozwiązanie umożliwi lepszy dojazd do rozbudowujących się firm logistycznych, zlokalizowanych w rejonie węzła autostradowego Gliwice Sośnica.

Gotowy jest już początkowy fragment południowego odcinka miejskiej obwodnicy – wybudowane w I etapie prac rondo turbinowe przy ul. Bojkowskiej. Rondo, noszące od jesieni nazwę Zesłańców Sybiru, powstało na skrzyżowaniu ul. Bojkowskiej z południową obwodnicą miasta. Wraz z przebudową fragmentu ul. Bojkowskiej, kosztowało budżet miasta blisko 6 mln zł. Zostało oddane do użytku w sierpniu ub.r.

Prace ruszają także przy odcinku zachodniej obwodnicy Gliwic
Geodeci wytyczający pas drogowy pod budowę nowej inwestycji, porządkowanie terenu pod jej przebieg – tak wyglądają pierwsze przygotowania do realizacji kolejnej części obwodnicy Gliwic. Powstanie ona na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej.

Fragment zachodniej obwodnicy miasta będzie miał jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Wyjątek stanowić będą skrzyżowania z ulicami Daszyńskiego i Rybnicką. W tych miejscach liczba jezdni zwiększy się do dwóch – wszystko po to, aby usprawnić przejazd. Przebudowie poddany zostanie także odcinek ul. Rybnickiej.

Powstaną nowe skrzyżowania z ulicami: Ku Dołom, ul. Kosów i przedłużeniem ul. Biegusa oraz ok. 7,5 km dróg serwisowo-gospodarczych. Wybudowana zostanie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Droga będzie oświetlona i wyposażona w tablice zmiennej treści prezentujące m.in. informacje drogowe i pogodowe.

fot. M. Baranowski/ UM Gliwice