Czytasz: Już niedługo Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego!

Już niedługo Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego!

Święto Języka Ojczystego wypada w czwartek, 21 lutego. Co to za okazja?

Święto Języka Ojczystego zostało ogłoszone przez UNESCO w listopadzie 1999 roku. Jego celem jest wsparcie i ochrona różnorodności językowej.

Święto zostało ustanowione w związku ze śmiercią pięciu studentów w 1952 w Bangladeszu. Żakowie uczestniczyli w manifestacji za wprowadzeniem języka bengalskiego do urzędów. Według UNESCO, spośród 6000 funkcjonujących obecnie języków, nawet połowa jest zagrożona zaniknięciem w trakcie życia 3. pokoleń.

W tym roku Biblioteka Śląska, w sposób odmienny od poprzednich lat, przygotowała w Strefie Otwartej setki pozycji obcojęzycznych:

- W tym roku nasza oferta jest skierowana do poliglotów i obcokrajowców. Mamy liczną literaturę międzynarodową. Książki i czasopisma są w najpopularniejszych językach obcych, ale też i po litewsku, czy też węgiersku, a nawet esperanto - mówi Monika Wieczorek, kierownik działu promocji Biblioteki Śląskiej.

Wśród przygotowanych dla czytelników dzieł możemy wyróżnić pozycje takich mistrzów słowa, jak Dostojewski, Camus, Tolkien, czy też Lem. Aby skorzystać ze Strefy Otwartej Biblioteki Śląskiej nie trzeba być zapisanym. Jednak, gdybyśmy chcieli coś zabrać ze sobą, konieczna byłaby rejestracja. Aby obcokrajowiec mógł się zapisać, musi wypełnić stosowny formularz i pokazać dokument tożsamości, taki jak paszport.


Obchody Święta Języka Ojczystego rozpoczęły się w Polsce od kampanii społecznej Ojczysty, której organizatorem były Narodowe Centrum Kultury i Rada Języka Polskiego. Akcja ta miała na celu podnoszenie świadomości językowej i wytworzenie w Polakach poczucia odpowiedzialności za polszczyznę.