Czytasz: Królowa nauk na egzaminie gimnazjalnym

Królowa nauk na egzaminie gimnazjalnym

Drugi dzień zmagań gimnazjalistów. W czwartek przystąpią do egzaminu z wiedzy matematyczno-przyrodniczej.

Egzamin gimnazjalny 2017 - matematyka, biologia, chemia, fizyka i geografia

Za nami pierwszy dzień egzaminów gimnazjalnych. 38 034 uczniów z 779 gimnazjów w województwie śląskim przystąpiło do sprawdzianu z części humanistycznej. Na egzaminie z uczniowie najpierw dostali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na rozwiązanie mieli 60 minut (dyslektycy 80 minut). Po przerwie o godzinie 11:00 przystąpili do rozwiązywania bloku zadań z języka polskiego. Ta część egzaminu trwała 90 minut (dla dyslektyków 135 minut).

>> ZOBACZ: Egzamin gimnazjalny 2017: język polski ARKUSZE <<

Drugi dzień egzaminów gimnazjalnych 2017 - NAUKI PRZYRODNICZE I MATEMATYKA

Czwartkowy egzamin również będzie się składał z dwóch bloków. W pierwszym znajdą się zadania z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim bloku będą zadania z matematyki.

TRZECI DZIEŃ EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2017 - JĘZYK OBCY

W piątek egzamin z języka obcego będzie przeprowadzany na dwóch poziomach: podstawowym - obowiązkowym dla wszystkich gimnazjalistów i rozszerzonym - dla tych uczniów, którzy w gimnazjum kontynuują naukę wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.

OSTATNIE SESJE EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu, będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu. Tegoroczna sesja egzaminu gimnazjalnego jest jedną z ostatnich. Zgodnie z wprowadzaną reformą edukacji od roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, czyli nie będzie naboru do klas I tego typu szkoły.

Uczniowie obecnie uczący się w VI klasie szkoły podstawowej we wrześniu zamiast rozpocząć naukę w gimnazjum przejdą do VII klasy szkoły podstawowej. Tak będzie się działo w latach następnych. Ostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego przeprowadzona zostanie w roku szkolnym 2018/2019 (równolegle z przeprowadzanym po raz pierwszy egzaminem ósmoklasisty). 1 września 2019 r. gimnazja przestaną istnieć w systemie edukacji.

Egzamin gimnazjalny 2017 - harmonogram egzaminów


Egzamin gimnazjalny 2017. Część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9: 00
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

Egzamin gimnazjalny 2017. Część matematyczno - przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00

Egzamin gimnazjalny 2017. Język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:0.

Czytaj więcej