Czytasz: Jutro bardzo zła jakość powietrza

Jutro bardzo zła jakość powietrza

Sprawdź, w których miastach regionu jutro lepiej nie wychodzić z domu.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o ryzyku przekroczenia jutro wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej (Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory) oraz powiatach: pszczyńskim, rybnickim, mikołowskim, raciborskim i wodzisławskim.

Ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskim jakość powietrza będzie bardzo zła.

Kto jest najbardziej wrażliwy na smog?

osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Co się może wydarzyć, gdy w powietrzu jest smog

Serce

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie.

Układ oddechowy

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności:

W przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 oraz powyżej 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

Czytaj więcej