Czytasz: Jest budżet dla województwa

Jest budżet dla województwa

Do podziału 1,49 mld złotych. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 radnych, 15 było przeciw.

Na poniedziałkowym posiedzeniu radni sejmiku województwa śląskiego uchwalili budżet na 2017 rok oraz przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2030. Przeciwni budżetowi na 2017 roku byli radni z Prawa i Sprawiedliwości.

Przekraczający 163 mln zł deficyt ma być pokryty głównie kredytem (ok. 140 mln zł). Planowane wydatki mają wynieść ok. 1,65 mld zł, a dochody ok. 1,49 mld zł.

Nie jestem zakochany w tym budżecie województwa śląskiego na 2017 r. Ale jest to budżet z pewnością stabilny, bezpiecznym, a przede wszystkim jak najbardziej realny – powiedział Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Na co pójdą pieniądze?

Wśród głównych przedsięwzięć inwestycyjnych regionu na 2017 r. są: dokończenie i oddanie Stadionu Śląskiego, inwestycje w tabor dla Kolei Śląskich, a także inwestycje w drogi wojewódzkie.

  • Kultura fizyczną (91,5 mln zł),
  • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (150 mln zł),
  • Transport i łączność (ok. 781 mln zł),
  • Oświata i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (126,6 mln zł),
  • Ochrona zdrowia (ok. 75,7 mln zł).

kolej

Na organizację pasażerskich przewozów kolejowych w 2017 roku planuje się przeznaczyć ok. 185,7 mln zł. Ok. 140 mln zł z tej kwoty mają otrzymać Koleje Śląskie, a ok. 35 mln zł Przewozy Regionalne. Na lata 2017 – 2018 zaplanowano zakup co najmniej 10 pociągów.

Inwestycje drogowe

Na drogi wojewódzkie zarezerwowano w budżecie ok. 467 mln zł. Do największych inwestycji zaliczyć należy m.in. budowę obwodnic Myszkowa (40,2 mln zł), Woźnik (21,1 mln zł), oraz przebudowę DW na odcinku Żarki-Myszków (22,5 mln zł). Bieżące remonty oraz utrzymanie dróg wojewódzkich mają kosztować łącznie ok. 68,5 mln zł.

Kultura

Największy wydatek inwestycyjny w wysokości ok. 10,4 mln zł zostanie skierowany na rewitalizację zabytkowych budynków Łaźni Głównej na terenie nowego Muzeum Śląskiego.

Zdrowie

Rozbudowa oraz termomodernizacja Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach ma kosztować ok. 19,7 mln zł. Natomiast Centrum Onkologii w Katowicach otrzyma 6,3 mln zł na doposażenie sali operacyjnej (hybrydowej).

Na co kredyt?

W 2017 roku województwo śląskie zaciągnie 246,6 mln zł kredytu. Ma on zostać zaciągnięty m.in. jako wkład do projektu „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni nowego Muzeum Śląskiego (6,9 mln zł), rozbudowę Centrum Rehabilitacji REPTY (9,8 mln zł), wkład własny do projektu RPO Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” (2,8 mln zł) oraz podwyższenie kapitału zakładowego Parku Śląskiego (5,5 mln zł) oraz inwestycje prowadzone na drogach wojewódzkich (38,7 mln zł). Kredyt ma też być zaciągnięty na modernizację Stadionu Śląskiego (ok. 69,9 mln zł).

Czytaj więcej