Czytasz: Jerzy Gorzelik: Polska Górnoślązaków zbytnio nie kocha

Jerzy Gorzelik: Polska Górnoślązaków zbytnio nie kocha

Uroczystość przyłączenia Śląska dla Polski nie dla wszystkich była powodem do świętowania. Dlaczego zabrakło na niej przedstawicieli RAŚ?

- Dzisiaj świętować powinni przedstawiciele rządu warszawskiego, bo na włączeniu wschodniej części Górnego Śląska skorzystała Polska. Czy skorzystał Górny Śląsk? Co do tego, z perspektywy tych 95 lat, możemy mieć wątpliwość - mówi Jerzy Gorzelik.

„Miłość do Rzeczypospolitej jest fundamentem przyszłego sukcesu Śląska”

Dla lidera RAŚ lepszym dniem do świętowania jest 15 lipca. W 1920 roku Sejm Ustawodawczy nadał województwu śląskiemu statut organicznego, który niósł ze sobą szeroką autonomię.

- Co roku w związku z tą rocznicą spotykamy się na naszym marszu - mówi.

Dla Jerzego Gorzelika uroczystości zorganizowane przez wojewodę są powrotem do niechlubnej przeszłości. Słowa wypowiadane dziś przez Jarosława Wieczorka, czy reprezentującego prezydenta RP, ministra Wojciecha Kolarskiego ocenia na równi z retoryką z przemówień Michała Grażyńskiego czy Władysława Gomułki.

- Grażyńskiego przed II wojną światową nazywano „wojewodą nienawiści” gardzącego śląską odrębnością. Władysław Gomułka i jego komunistyczna ekipa wierność wobec Związku Radzieckiego potrafiła połączyć z polskim nacjonalizmem. Taka retoryka dzisiaj wśród ludzi myślących musi budzić zażenowanie. Tego zażenowania chcieliśmy uniknąć - dodaje Gorzelik.

Kolarski: „Miłość do Rzeczypospolitej jest fundamentem przyszłego sukcesu Śląska”

Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta zaznaczył, że powstańcy śląscy dzięki tradycji i miłości do Polski zapewnili Śląskowi sukces. Zarówno ten obecny, jak i w kolejnych latach.

- To klasyczne pustosłowie, ale warto zwrócić uwagę, że to ta faktyczna czy urojona miłość części Górnoślązaków do Polski ma być fundamentem przyszłości Śląska, a nie miłość Polski do Górnoślązaków - ocenia Gorzelik. - W tym zakresie możemy uznać te słowa za szczere, bo to, co wydarzyło się w ostatnich kilkudziesięciu latach dowodzi, że Polska Górnoślązaków zbytnio nie kocha.

Potwierdzeniem ma być m.in. odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy o uznaniu Górnoślązków za mniejszość etniczną.

Czytaj więcej